Pavlína Slováková

Ileus (střevní neprůchodnost)

Autor: Pavlína Slováková

Ileus (střevní neprůchodnost) se řadí mezi tzv. náhlé příhody břišní, což je skupina akutních stavů ohrožujících pacienta na životě. Rozlišuje se mechanický ileus, při němž je neprůchodnost způsobena překážkou ve střevě, stlačením či uskřinutím střeva, neurogenní (paralytický) ileus, kde je narušeno nervové zásobení střevní stěny a cévní ileus, při němž dochází k uzávěru některé z cév zásobujících střevní kličky. Mezi typické příznaky patří bolest břicha, zvracení, vzedmutí břicha a zástava odchodu plynů a stolice. Neřešený stav může způsobit narušení střevní nepropustnosti pro bakterie, život ohrožující peritonitidu až sepsi.

Základní zobrazovací metodou při podezření na ileózní stav je rentgenový snímek břicha ve stoje i vleže, kde ve stoje vidíme typické hladinky rozhraní tekutina a plyn, dále se doplňuje ultrazvuk břicha a na ozřejmění příčiny, vyloučení komplikací a zhodnocení vitality střevní stěny se používá CT vyšetření. CT vyšetření se provádí nativně a většinou i postkontrastně v portovenózní fázi, při ileozním stavu nepodáváme před vyšetřením kontrastní látku perorálně. Léčba závisí na příčině střevní neprůchodnosti, ve většině případů je při mechanickém ileu vyžadována léčba chirurgická.