Ileus (střevní neprůchodnost) se řadí mezi tzv. náhlé příhody břišní, což je skupina akutních stavů ohrožujících pacienta na životě. Rozlišuje se mechanický ileus, při němž je neprůchodnost způsobena překážkou ve střevě, stlačením či uskřinutím střeva, neurogenní (paralytický) ileus, kde je narušeno nervové zásobení střevní stěny a cévní ileus, při němž dochází k uzávěru některé z cév zásobujících střevní kličky. Mezi typické příznaky patří bolest břicha, zvracení, vzedmutí břicha a zástava odchodu plynů a stolice. Neřešený stav může způsobit narušení střevní nepropustnosti pro bakterie, život ohrožující peritonitidu až sepsi.

Základní zobrazovací metodou při podezření na ileózní stav je rentgenový snímek břicha ve stoje i vleže, kde ve stoje vidíme typické hladinky rozhraní tekutina a plyn, dále se doplňuje ultrazvuk břicha a na ozřejmění příčiny, vyloučení komplikací a zhodnocení vitality střevní stěny se používá CT vyšetření. CT vyšetření se provádí nativně a většinou i postkontrastně v portovenózní fázi, při ileozním stavu nepodáváme před vyšetřením kontrastní látku perorálně. Léčba závisí na příčině střevní neprůchodnosti, ve většině případů je při mechanickém ileu vyžadována léčba chirurgická.

Pacient

Věk: 26 let
Pohlaví: muž

Anamnéza

Pacient přichází pro týden trvající difuzní bolesti břicha, opakované zvracení, poslední stolici měl před několika dny. V anamnéze před měsícem potvrzena akutní hepatitis C, jinak se s ničím neléčí. Objektivně břicho tužší, palpačně difuzně citlivé, nejvíce v okolí pupku, menší tříselná kýla vpravo, obtížněji reponibilní, palpačně citlivá.


Laboratorní metody

  • Celk.bilirubin 25 umol/l, ALT 2,5 ukat/l, GGT 2,4 ukat/l, ALP 2,7 ukat/l, CRP 54 mg/l

Zobrazovací metody

RTG břicha

Nález

Nález: RTG obraz ileózního stavu tenkých kliček - dilatace tenkých kliček difuzně až na 45-50mm s vícečetnými hladinami v levém hypochondriu a mezogastriu a v obou hypogastriích.

UZ břicha

Nález

Nález: Ileózní stav, suspekce na inkarceraci střevní kličky ve vaku tříselné kýly vpravo - kličky tenkého střeva difuzně dilatovány až na 5cm, peristaltika není patrná, v lumen echogenní obsah. Volná tekutina mezikličkově. Do menší tříselné kýly vpravo se vtláčí jedna z kliček tenkého střeva, její stěna je zesílená, hypervaskularizovaná, menší množství anechogenní tekutiny v kýlním vaku. 

CT břicha

Nález

Nález: Ileózní stav tenkých kliček, jehož příčinou je uskřinutá klička terminálního ilea v tříselné kýle vpravo.

Drobné lemy volné tekutiny v dutině břišní a malé pánvi. Bez průkazu výpadku sycení stěny střevních kliček.

Tenké kličky prakticky v celém rozsahu dilatované, stěna střevní se v celém rozsahu sytí. V pravém hypogastriu resp. tříselném kanálu tenká klička terminálního ilea, která zasahuje do vaku kýly, náhle kolabuje, zde tedy patrná přechodová zóna. Její mukóza se nápadně sytí. Tlusté střevo kolabované. Malé lemy volné tekutiny v dutině břišní a malé pánvi.


Diagnóza

  • Ileózní stav

Diagnóza dle MKN klasifikace

  • K403 – Jednostranná nebo neurčená tříselná kýly s neprůchodností, bez gangrény

Dif. dg.

  • Akutní apendicitida, divertikulitida

Komentář

V daném případě vzhledem k suspekci na uskřinutou tříselnou kýlu a ileózní stav nebyla diferenciální diagnostika široká. Diagnóz ileu byla stanovena již na základní vyšetřovací metodě, kterou je RTG břicha, vlastní příčina ileu upřesněna na UZ vyšetření, na CT břicha následně diagnóza finálně potvrzena a vyloučena případná komplikace. Pacient podstoupil výkon na operačním sále a po několika dnech na chirurgické JIP při nepřítomnosti pooperačních komplikací byl propuštěn do domácí péče.