MUDr. Ľudmila Antoliková

Akutní apendicitida

Autor: Ľudmila Antoliková

Kazuistika ukazuje typický nález akutní apendicitidy při ultrazvukovém a CT vyšetření.  V případě typické kliniky a nálezu na UZ již ve většině případů není nutné doplňovat CT vyšetření a pacient je indikován k chirurgickému řešení. Pokud jsou diskrepance mezi nálezem zobrazovacích metod nebo jiný důvod je možný doplnit i CT vyšetření.