Kazuistika ukazuje typický nález akutní apendicitidy při ultrazvukovém a CT vyšetření.  V případě typické kliniky a nálezu na UZ již ve většině případů není nutné doplňovat CT vyšetření a pacient je indikován k chirurgickému řešení. Pokud jsou diskrepance mezi nálezem zobrazovacích metod nebo jiný důvod je možný doplnit i CT vyšetření. 

Pacient

Věk: 57 let
Pohlaví: žena

Anamnéza

Pacientka přichází po bolesti pravého podbřišku trvající 1 den. Bolesti začaly kolem pupku, postupně se stěhují do pravého hypogastria. Udává nechutenství, nauzeu, bez zvracení, zvýšenou tělesnou teplotu 37,5 °C.


Laboratorní metody

  • CRP 240, leukocyty 11 x 109/l

Zobrazovací metody

UZ břicha

Nález

V pravém hypogastriu patrný mediocékálně odstupující rozšířený apendix na 17mm, v lumen drobná hyperdenzita v krčku charakteru koprolitu. Kolem apendixu je patrné prosáknutí a drobný lem volné tekutiny.

CT břicha (nativně a postkontrastně)

Nález

Rozšířený mediocekálně odstupující apendix s koprolitem, prosáknutí okolního tuku. Bez pneumoperitonea, bez volné tekutiny v dutině břišní.


Diagnóza

  • Akutní apendicitida

Diagnóza dle MKN klasifikace

  • K35 – Akutní zánět červovitého přívěsku (akutní apendicitida)

Dif. dg.

  • divertikulitida, renální kolika, kolitida, nespecifické střevní záněty. U žen gynekologické onemocnění – perforace cysty, torze ovaria, prasklé mimoděložní těhotenství

Komentář

Akutní apendicitida patří k náhlým příhodám břišním, je to potenciálně život ohrožujícím onemocnění. Již na ultrazvukovém vyšetření byl patrný nález rozšířeného apendixu s prosáknutím okolního tuku odpovídající akutní apendicitidě. Nicméně pacientka je po četných břišních operacích a proto chirurgem požadováno ještě doplnění CT vyšetření. Zde je nález shodný jako na ultrazvukovém vyšetření.