Automatická analýza moči

Automatizovaná linka chemického a mikroskopického vyšetření moče. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátoru , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je uveden popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče iQ200).

Analyzátor Arkray Aution MAX je přístroj pro automatické chemické vyšetření moče pomocí diagnostických proužků.

1 mililitr moče je nasát ze zkumavky a rozpipetován na deset indikačních zón diagnostického proužku pro semikvantitativní stanovení glukózy, ketonů, bílkovin, bilirubinu, urobilinogenu, nitritů, leukocytů, erytrocytů, pH a hustoty. Barevné změny indikačních zón jsou vyhodnoceny reflexní fotometrií. Analyzátor chemického vyšetření moče je softwarově i mechanicky spojen a druhým analyzátorem, který provádí automatické vyhodnocení mikroskopického obrazu nativní moče. Délka videa 6 min.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Automatická analýza moči 27.10.2011 kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 2
80.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko