Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Cílem tohoto sdělení je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyvěšované didaktické materiály.

Autorské právo je právem neformálním, tzn. že díla, která mu podléhají, není nutné nikde dále registrovat – právo autorské vzniká ihned po zveřejnění díla. Předmětem práva autorského je podle zákona 121/2000 Sb. „dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“ Materiály zveřejňované na webovém portálu LF MU (dále jen „portál“), jsou v drtivé většině předměty práva autorského. Jedná se o výše vymezená pedagogická díla a dále i o multimediální učební pomůcky (digitální videozáznamy, výukové weby, e-learningové kurzy a podklady k přednáškám) nebo jejich zveřejněné části. Výjimkou jsou pouze nesestříhané a jinak neupravené videozáznamy, na které se ovšem vztahuje právo výrobce těchto záznamů.

Drtivá většina zveřejňovaných materiálů na portálu podléhá režimu zaměstnaneckých děl, což znamená, že vykonavatelem autorských práv je Masarykova univerzita. Ve zvláštních případech, kdy je dílo vytvořeno nad rámec pracovních úvazků a zároveň není ani vytvořeno v rámci grantových a rozvojových programů poskytnutých Masarykově univerzitě, může být dílo zveřejněno na portálu na základě individuální licenční smlouvy. Tyto případy se týkají hlavně autorů působících mimo Masarykovu univerzitu.

Přestože zveřejňovaná díla podléhají z právního hlediska režimu zaměstnaneckých děl, je na portálu posílena podstata autorské tvůrčí činnosti, bez níž by jednotlivé didaktické materiály nemohly vůbec vzniknout. Je přitom využito mechanismů uvedených v následujících bodech:

 • Vždy jsou uváděna jména autora a spoluautorů jakéhokoli zveřejněného materiálu.
 • Portál obsahuje instrukce popisující, jak je možné nakládat s jeho obsahem. S těmito instrukcemi je povinen se seznámit každý registrovaný uživatel portálu. Instrukce obsahují varování pro uživatele, kteří nejsou dostatečně obeznámeni s autorským zákonem, a dále značku: © Masarykova univerzita, 2005-2006. Ta vymezuje instituci, na kterou jedinou je možné se obracet s žádostí o souhlas s jiným použitím zveřejněného materiálu než pro vlastní potřebu.
 • Technická omezení přístupu vedoucí ke snížení rizik porušení práv autorských. Autor publikace si může zvolit omezený okruh uživatelů, kteří budou mít ke zveřejněným materiálům přístup. K výběru jsou tyto typičtí uživatelé:
  • neregistrovaný anonymní uživatel,
  • registrovaný anonymní uživatel, který při registraci potvrdí souhlas s pravidly nakládání s obsahem portálu,
  • registrovaný uživatel, který je zároveň ověřeným uživatelem informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) - není tedy anonymní,
  • registrovaný uživatel, který je zároveň ověřeným uživatelem IS MU, není tedy anonymní a navíc je studentem nebo pedagogem jednoho ze studijních oborů akreditovaných na LF MU.

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko