Postup při zařazení obrazové studie do PACS na podporu výuky a výzkumu

Seriál popisuje jednotlivé kroky, které je nutné provést pro uložení obrazové studie do výukového PACSu. Je tedy určen zejména uživatelům-autorům, kteří do systému data vkládají a dále pro odborné garanty jednotlivých sekcí, kteří obrazová data a strukturované popisy schvalují pro výuku. Jádrem výukového systému je vyhrazený PACS (Picture Archiving and Communication System) vyvíjený a provozovaný na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v rámci projektu MeDiMed.

Úvod

Služby výukového serveru jsou dostupné pouze pro autentizované uživatele. Autentizační formulář se zobrazí při prvním požadavku na službu serveru, případně opakovaně, pokud uživatel využívá prohlížecí stanici TomoCon Workstation současně pro autentizovaný přístup k jinému serveru.

 

PACS přihlášení

Pro zařazení obrazové studie do výukové databáze se využívají speciálně upravené prohlížecí stanice, které jsou konfigurované tak, aby bylo možno vhodné obrazové studie, získané při rutinním provozu nemocnice, opatřit popisem, sadou klíčových slov, anonymizovat a zařadit do výukové databáze. Popis obrazové studie (lékařská zpráva) se vytváří ve formátu Structured Report (SR) podle normy DICOM.

V průběhu postupných kroků (vytvoření nového popisu, opakovaná editace, překlad do angličtiny, kontrola garantem) bude SR obrazové studie postupně procházet stavy Partial (Otevřená) -> Complete (Kompletní) -> Verified (Podepsaná)

Při opětovném otevření a úpravě textu popisu ve stavu Partial v lokálních studiích se nevytváří automaticky další verze popisu, ale provádí se editace stávající verze. Stav Partial se pro nový SR nastaví automaticky, stavy Complete a Verified se nastavují prostřednictvím tlačítek Uzavřít zprávu a Podepsat zprávu v levé části okna editoru strukturovaného popisu. Editace SR ve stavu Complete má za následek vytvoření nové verze SR ve stavu Partial. Starou verzi SR je možno/třeba smazat tlačítkem Smazat zprávu.

 

1. Výběr obrazové studie vhodné pro výukové účely a její uložení do lokálního prohlížeče TomoCon

  • výběrem z nemocničního PACSu
  • digitalizací analogového záznamu a konverzí do formátu DICOM
  • ...

Obrazová studie je uložena na lokálním PC a přístupná pod záložkou Lokální studie.

Výběr obrazové studie

 

 

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko