Aneuryzma abdominální aorty

Problematika aneuryzma abdominální aorty (zkrácené označení AAA) je závažným postižením tepenného systému a je diagnostickou a terapeutickou výzvou pro generace cévních chirurgů. Jeho nejčastější a nejzávažnější komplikací je ruptura, která má i přes pokroky v diagnostice a terapii stále vysokou úmrtnost (30-50 %).

Proto nezbytně důležitými jsou včasná diagnostika a elektivní řešení každého tzv. velkého AAA (zevní průměr výdutě ≥ 5 cm) nebo tzv. rychle rostoucího AAA. Výduť břišní aorty je typickým multifaktoriálním onemocněním. Za hlavní etiologický faktor již dnes není považován aterosklerotický vřed, nýbrž genetické dispozice ovlivňující kvalitu elastinu a kolagenu a dále zánětlivé faktory. Je mnoho způsobů jak diagnostikovat AAA a kromě základního klinického vyšetření (palpace pulzující rezistence vlevo od pupku) a vyšetření ultrazvukem máme k dispozici CT nebo jeho modifikace jako je spirální CT či CT angiografie. U pacientů alergických na kontrastní látku můžeme s výhodou využít vyšetření magnetickou rezonancí. V současné době existují dvě metody jak řešit AAA. První metodou je klasická resekce AAA a náhrada umělou cévní protézou. Tuto metodu zavedl v roce 1964 De Bakey a v zásadě se do dnešní doby nezměnila. Teprve po dalších více než 20 letech byla vyvinuta druhá alternativa a sice endovaskulární řešení AAA pomocí tzv. stentgraftu. Hlavní výhodou této metody je miniinvazivita, což ocení především rizikoví pacienti. Zároveň však má toto řešení některá indikační omezení, podmínkou je např. průchodnost pánevních tepen. Obě metody resekční i endovaskulární jsou dnes používány, každá z nich má jiná rizika, výhody a nevýhody. Ke komplikacím AAA patří např. periferní embolizace, ale především již zmíněná ruptura. Rupturu AAA je možno diagnostikovat již na základě některých typických klinických příznaků. Jde o vážný akutní stav s přímým ohrožením života. Jediným řešením je rychlá chirurgická nebo endovaskulární intervence. O úspěšnosti léčby rozhoduje neodkladný a šetrný transport pacienta na specializované pracoviště. Jako vhodnější se někdy jeví výjezd erudovaného týmu k nemocnému. Údaje z registru cévních operací ukazují vzestupný trend výskytu AAA v ČR. S největší pravděpodobností jde však o nárůst relativní, ovlivněný lepší dostupností moderních diagnostických metod zaměřených na toto závažné onemocnění.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Přednáška Aneuryzma abdominální aorty 23.1.2006 2.34 MB kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko