Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Protéza Omniflow je biosyntetická cévní protéza, která jako jediná mezi umělými tepennými náhradami může odolávat infekci a je možno ji implantovat i pacientům s gangrénou. To umožňuje řešit jinak svízelné situace, kdy pacient s defektem vyžadující revaskularizaci končetiny nemá kvalitní velkou safénu, která je stále považovaná za nejlepší alternativu.

To byl rovněž případ prezentovaného pacienta. Před 7 lety mu byl implantován iliako-femorální bypass vpravo s dobrou funkcí. Přesto došlo ke vzniku diabetické gangrény nohy a jako příčina ischémie končetiny byla zjištěna a angiograficky potvrzena okluze arteria femoralis superficialis a proximálního úseku arteria poplita (AP). Stav vyžadoval femoro-popliteální tepennou rekonstrukci. Velká saféna jako autologní žilní štěp však byla spotřebována na revaskularizaci myokardu a na druhostranné končetině byla odstraněna při operaci varixů. V takovém případě se jako alternativa jevila implantace biosyntetické cévní protézy. Operaci jsme provedli v epidurální anestézii a v antibiotické cloně. Nejprve jsme vypreparovali AP v podkolení. Tepna zde byla měkká, vhodná pro založení distální anastomózy. Následovala preparace již vhojené distální části iliako-femorální protézy, která kvalitně pulzovala a byla využita pro založení proximální anastomózy. Pomocný řez v nadkolení usnadnil zavedení tunelizátoru a šetrné provlečení cévní protézy tak aby nedošlo k její rotaci nebo nadměrnému napětí. Předtím ještě byla cévní protéza vypláchnuta fyziologickým roztokem s heparinem. Po celkové heparinizaci pacienta jsme jako první našili distální anastomózu (protéza k AP end to side). Následovala proximální anastomóza (rovněž end to side). Před dotažením stehu bylo třeba z protézy zpětným tokem krve vypudit vzduch. Kontrolní peroperační angiografie potvrdila dobrou průchodnost zobrazené části bypassu a distální anastomózy a rovněž dobrý výtok do bércových tepen. Následovala neutralizace heparinu, kontrola hemostázy, zavedení redonovy drenáže a sutura operačních ran. Pacient se zhojil bez komplikací, došlo k dobré revaskularizaci končetiny a ke zhojení gangrény na noze. Rok po implantaci bypassu je pacient v pořádku, s kvalitní pulsací na periferii končetiny.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow II (6 min) 23.1.2006 41.97 MB kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko