Základy intenzivní medicíny

Intenzivní medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se péčí o nemocné se selháním jedné či více životních funkcí, nebo u nichž jejich selhání hrozí. Z této definice vyplývá, že shrnuje péči o poměrně široké spektrum pacientů, počínaje pooperační péčí po rozsáhlých operačních výkonech, přes srdeční či dechovou nedostatečnost, až po těžké polytrauma. Péče o tyto nemocné vyžaduje poměrně rozsáhlou monitoraci, často i náhradu či podporu životních funkcí (ať již mechanickou nebo farmakologickou) a neméně často i spolupráci odborníků z několika různých oborů. Toto všechno není možné poskytovat na mnoholůžkových standardních odděleních, a proto je péče o takové pacienty přesunuta na tzv. jednotky intenzivní péče (JIP) nebo oddělení anesteziologicko-resuscitační.

Předkládáme vám zde vybrané přednášky, které by měli přiblížit některé z důležitých oblastí tohoto zajímavého oboru. Všechny vystavené prezentace zazněly na pravidelných seminářích KARIM FN Brno a my z nich vybrali témata, která považujeme za důležitá, nebo u nichž došlo v posledních létech ke změnám oproti dřívějšímu pohledu. Autoři jednotlivých sdělení čerpali z nejnovější dostupné zahraniční i české literatury a doplňovali je o své praktických zkušeností s danou problematikou. Plánujeme tento kurz dále postupně rozšiřovat o nová témata a aktualizovat starší přednášky podle současného pohledu.

Naší snahou není nahradit dosud vydané učebnice, ale spíše doufáme, že tyto přednášky pomohou posluchačům lékařské fakulty při jejich přípravě na zkoušku, a také umožní zájemcům o tento zajímavý obor rozšířit si obzory.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Aspirace do plic - příčiny a následky, terapie a prevence 21.3.2006 290 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Enterální výživa 21.3.2006 250 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Hemoragický šok - klinické projevy a léčba 21.3.2006 239 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Hyperglykemické koma 21.3.2006 318.5 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Kontinuální eliminační metody 21.3.2006 508 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Management infekcí 21.3.2006 1.43 MB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Smrt mozku a dárcovský program 21.3.2006 205.5 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Status astmaticus v intenzivní péči - léčba, zásady 21.3.2006 264 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Vysokofrekvenční ventilace 10.5.2006 188.5 KB registrovaný uživatel Creative Commons License
 Význam normoglykémie u kriticky nemocných - Studie Greet Van 21.3.2006 226 KB registrovaný uživatel Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko