Semináře na téma zpracování digitálního videa

Ústav patologické fyziologie ve spolupráci s CVT uspořádal v letním semestru školního roku 2005/06 cyklus tří seminářů věnovaných videotechnice se zaměřením na zpracování digitálního videa. Úvodní seminář cyklu se uskutečnil ve středu 24.5.06 v seminární místnosti ÚPF na Komenského náměstí 2. Jeho zaměření bylo spíše teoretické. Byly vyloženy základy problematiky digitálního videa tak, aby byly srozumitelné i začátečníkům.

  1. Trocha historie, aneb jak vznikly současné standardy pro záznam videa. V této prezentaci byly vysvětleny základy fyziologie vnímání pohyblivého obrazu a jejich využití při tvorbě filmu. Byly vysvětleny rozdíly a podobnosti mezi animací a záznamem reálného pohybu. Dále byly vyloženy pojmy frame rate a flicker rate u klasického filmu a postupy používané pro záznam širokoúhlého filmu. V další fázi se výklad zabýval základními rozdíly v používaných televizních normách a prokládáním obrazu. Tento úvod je nutný k pochopení digitálního videa, protože digitální video vychází z videa analogového a k jeho projekci se stále jako optimální zařízení jeví klasický barevný CRT televizor.
  2. V současnosti nejrozšířenější formáty digitálního videa. Následující prezentace tematicky navázala na předchozí a doplnila informace o odlišnostech digitálního a analogového videa. Byly vysvětleny pojmy komprese intraframe a interframe, jejich vliv na kvalitu obrazu a na další možnosti zpracování.


Druhý seminář o digitálním videu, konaný 27.7.06, byl zaměřen na konkrétními ukázky hardwarových a softwarových řešení pro záznam a zpracování digitálního videa:

  1. Výběr vhodné videokamery. Tato prezentace se zabývala základními konstrukčními typy kamer s důrazem na formát záznamu videa a možnosti přenesení videa do počítače. Věnovala se výhodám a nevýhodám formátu DV, který využívají kamery se záznamem na magnetickou pásku, a formátu DVD, který využívají kamery zaznamenávající přímo na DVD.
  2. Konfigurace PC pro zpracování videa. Tato prezentace se věnovala požadavkům na PC pro střih digitálního videa. Byly vysvětleny požadavky na procesor, paměť RAM, HDD a další základní komponenty PC. Dále se prezentace zabývala vstupním portům používaným pro přenos videa (FireWire, USB 2.0) a A/D převodníkům používaným pro digitalizaci analogového videosignálu.
  3. Záznam videosignálu z externích zdrojů – konkrétní ukázky. Byly demonstrovány možnosti propojení digitální videokamery s analogovou televizní kamerou a zařízeními s analogovým video výstupem (např. diagnostické ultrazvuky, vizualizéry atp.) Dále byly demonstrovány možnosti přímého propojení zdrojů analogového videosignálu s PC přes různé typy A/D převodníků.
  4. Propojení kamery a mikroskopu - konkrétní ukázky. Byly popsány možnosti montáže fotoaparátu a videokamery na mikroskop od nejlevnějších řešení využívajících kompaktní digitální fotoaparát s montáží na okulár až po možnosti montáže kamer na trinohlavice pomocí C-závitu.

Třetí seminář koncipovaný jako workshop se konal 14.9.06. Účastníci si prakticky vyzkoušeli zpracování videa na PC pomoci programu MovieMaker, který je součástí Windows XP. Vyzkoušeli si vytvoření projektu, editaci jednotlivých scén a jejich následné umístění na časovou osu. Projekt doplnili titulky a statickými záběry, přidali hudbu na pozadí a celý projekt vyexportovali do finálního filmu.

Tyto semináře neměly za úkol vyškolit zaměstnance LF MU pro poloprofesionální práci s digitálním videem, ale osvětlit základní principy, aby mohli učitelé lépe komunikovat s profesionály a klást realistické požadavky při tvorbě výukových filmů a při nákupu potřebného hardwarového vybavení.

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko