Základy neuroanatomie a nervových drah

Elektronická skripta "Základy neuroanatomie a nervových drah" podávají přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, který je nezbytný k pochopení její funkce. Základní informace o struktuře a funkcích nervové soustavy jsou nutné pro studenta medicíny a lékaře nejen pro specializaci v neurologii, ale pro všechny medicínské obory. Skripta jsou zpracována v oblíbeném wiki formátu, který usnadňuje orientaci uživatelům a zároveň umožňuje rychlou aktualizaci autorům.

Z obsahu:

Hřbetní mícha Mozkový kmen Hlavové nervy Mozeček
Obecná strukturální a funkční charakteristika hřbetní míchy
Zevní popis hřbetní míchy
Spinální nervy
Úroveň spinálních segmentů a odstup spinálních nervů
Strukturální organizace hřbetní míchy
Obecná strukturální a funkční charakteristika mozkového kmene
Některá doporučení pro studium struktur mozkového kmene
Medulla oblongata (prodloužená mícha)
Pons (Varolův most)
Mesencephalon (střední mozek)
Fossa rhomboidea
Strukturální organizace medulla oblongata
Strukturální organizace pontu
Strukturální organizace mesencefala
Formatio reticularis (retikulární formace)
Hlavové nervy
Nervus oculomotorius (n. III.), trochlearis (n. IV.) et abducens (n. VI.)
Nervus trigeminus (n. V.)
Nervus facialis (n. VII.)
Nervus glossopharyngeus (n. IX.)
Nervus vagus (n. X.)
Nervus accessorius (n. XI.)
Nervus hypoglossus (n. XII.)
Obecná strukturální a funkční charakteristika mozečku
Povrchové struktury mozečku
Strukturální organizace mozečku
Diencefalon Telencefalon Obaly CNS Dutiny CNS
Obecná strukturální a funkční charakteristika diencefala
Povrchové struktury diencefala
Strukturální organizace diencefala
Obecná strukturální a funkční charakteristika telencefala
Povrchové struktury telencefala
Strukturální organizace telencefala
Obaly CNS
Dura mater (tvrdá plena mozková)
Arachnoidea (pavučnice)
Pia mater (omozečnice)
Dutiny CNS
Mozkomíšní mok
Cévní zásobení CNS Zrakové ústrojí Ústrojí rovnovážné a sluchové  
Tepny mozku a jejich hlavní větve
Sinusy a žíly mozku
Organum visus
Bulbus oculi
Pomocné struktury oka
Organum vestibulocochleare
Auris externa (zevní ucho)
Auris media (střední ucho)
Auris interna (vnitřní ucho)
 
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Atlas Základy neuroanatomie a nervových drah 29.9.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 4
74.3 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko