Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF obsahuje interaktivní průvodce nejdůležitějšími elektronickými zdroji, jejichž licence byla zakoupena Masarykovou univerzitou, případně Přírodovědeckou nebo Lékařskou fakultou. Publikace je určena pro akademické pracovníky i studenty LF a PřF, přičemž část multioborových databází je použitelná jak pro ostatní fakulty MU, tak i širokou mimouniverzitní veřejnost využívající v díle zmíněné elektronické zdroje.

Publikace vznikla ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning MU a je zpřístupněna na Elportále MU (ISSN 1802-128X). Činnost Servisního střediska pro e-learning je podpořena projektem OPVK (CZ.1.07/2.2.00/07.0468). Publikace je využívána v předmětech DSVIZ01, VSIV021, BAIV031, BPIV031 (LF), XK010 (PřF) a bp804 (FSpS).
 

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF 18.8.2011 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
90.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Předměty/kurzy