Návody k praktickým cvičením z biochemie

Sada 13 návodů do praktických cvičení z biochemie. Jedná se o návody připravené pedagogy LF MU, a to v rámci jejich zapojení do meziuniverzitního týmu, který realizuje elektronickou podporu seminářů a praktických cvičení z lékařské biochemie a patobiochemie v síti MEFANET.
 

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Fotometrické ověření koncentrace.pdf 6.11.2009 135.97 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Měření pH.pdf 6.11.2009 71.1 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Orientační stanovení karbonylhemoglobinu.pdf 6.11.2009 130.16 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Příprava krevní plazmy.pdf 6.11.2009 31.06 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Příprava roztoků o dané koncentraci.pdf 6.11.2009 141.54 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Průkaz infekce Helicobacter pylori ureázovým testem.pdf 6.11.2009 139.39 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Průkaz krve a krevního barviva v moči.pdf 6.11.2009 141.64 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Spektrofotometrické vyšetření hemoglobinu a jeho derivátů.pdf 6.11.2009 122.92 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Stanovení Fe v séru kolorimetrickou metodou.pdf 6.11.2009 122.97 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Stanovení glykovaného hemoglobinu.pdf 6.11.2009 133.08 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Stanovení koncentrace hemoglobinu v krvi.pdf 6.11.2009 124.92 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Stanovení výdeje HCl žaludeční sliznicí.pdf 6.11.2009 137.24 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Test na okultní krvácení v zažívacím traktu 6.11.2009 77.13 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Adsorpční chromatografie listových barviv na tenké 11.11.2009 165.21 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Důkaz amonných iontů 11.11.2009 113.26 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Důkaz dusitanů 11.11.2009 98.28 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Důkaz přítomnosti dusičnanů ve vodě pomocí difenylaminu 11.11.2009 101.69 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Gelová chromatografie blue dextranu a fenolové červeně 11.11.2009 111.51 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Orientační stanovení dusičnanů ve vodě pomoc 11.11.2009 93.68 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Příprava fosfátových pufrů 11.11.2009 107.47 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Stanovení dusičnanů ve vodě pomocí iontově selektivní metody 11.11.2009 112.92 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Stanovení pufrační kapacity bílkovin 11.11.2009 105 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Stanovení tvrdosti vody 11.11.2009 110.66 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Stanovenie amoniaku v odpadovej vode 11.11.2009 66.87 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Stanovenie dusičnanov vo vode salicylovou kyselinou 11.11.2009 101.99 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Titrace pufru. Zjištění pufrační kapacity 11.11.2009 117.93 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Vlastnosti a reakce fosforečnanových aniontů 11.11.2009 118.18 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Vlastnosti a reakce uhličitanových aniontů 11.11.2009 115.14 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko