Vybrané kapitoly z fixní protetiky

Tento soubor edukačních textů detailně popisuje vybrané oblasti z fixní protetiky. Celý výukový materiál vznikl v rámci výuky na Lékařksé fakultě v Brně, kdy studenti ve spolupráci s pedagogem a expertem v dané oblasti společně zpracovali zvolená témata. Jedná se o zásady preparace na metalokeramickou korunku, použití kovů v protetice, ošetření hendikepovaného pacienta v protetice, druhy celokeramických korunek, titan a jeho slitiny v orální implantologii a fasetovací materiály.

Zásady preparace na metalokeramickou korunku

Účelem této práce bylo popsat krok za krokem preparaci na metalokeramickou korunku. V úvodu jsou zmiňěny vlastnosti metalokeramických náhrad (indikace, kontraindikace, specifikace požadavků na metalokeramické náhrady). Dále se zde popisují obecné zásady, které je nutno dodržet při preparaci tvrdých zubních tkání, aby byla zajištěna dostatečná retence korunky, nedošlo k traumatizaci měkkých tkání a nebyla ohrožena vitalita pahýlu. V další časti je rozebrána preparace zubů jak v distálním tak ve frontálním úseku chrupu.  

Použití kovů v protetice

Cílem tohoto materiálu je zpřehlednění a sjednocení velkého množství informací o kovech ve fixní protetice. Hlavní pozornost se zaměřuje na historii použití kovů v zubním lékařství, obecné rozdělení kovů a jejich vlastnosti a na technologii jejich odlévání. Součástí práce jsou i fotografie, které jsou umístěny vždy u daného tématu.

Srovnání Používaných vzorníků v zubním lékařství

V současné době jsou ve stomatologii barvy specifikovány barevnými standardy a barevné odstíny materiálů a zubních tkání se určují především jejich srovnáváním s dohodnutými vzorníky (i když existují i metody digitální s spektrofotometrické analýzy barvy zubů). Tímto způsobem se většinou hodnotí barevné odstíny v dentální praxi nejen u nás, ale i v zahraničí. Hodnocení barvy zubů je nedílnou součástí zejména protetické (fixní i snímatelné zubní náhrady), konzervační (dostavby a výplně z kompozitních materiálů) a estetické stomatologie (porovnávání výsledku bělení zubů, estetické fasety, apod.).

Ošetření hendikepovaného pacienta v protetice

Hendikepovaným pacientem v ordinaci zubního lékaře může být s určitou nadsázkou každý. Ať je to pacient, který v dětství prožil trauma při stomatologickém ošetření, a je předem návštěvou zbytečně stresován. Nebo pacient se systémovým onemocněním, které samo o sobě komplikuje stomatologický zákrok. Podtrhuje se tím ještě více poučka o individuálním přístupu ke každému pacientovi.

Druhy celokeramických korunek

Účelem této práce bylo porovnat jednotlivé keramické systémy z hlediska materiálového složení, estetiky, typu cementování a krčkového uzávěru, odolnosti vůči frakturám a indikací. Vysoká estetika je požadována hlavně ve frontálním úseku, avšak uplatnění nachází tyto systémy i v distálním úseku, a to ve formě korunek a 3-4 členných můstků. Jsou však známy i 10-členné můstky vyrobené metodou CAD/CAM. Jako fixační materiál je s oblibou používán GIC, příp. ZOPC, cementy na bázi pryskyřic jsou pro svou náročnost méně využívány. Odolnost systémů vůči fraktuře se liší u různých technik zpracování (CAD/CAM, lisování, lití,..), avšak při srovnání korunek v suchém a vlhkém prostředí dochází ve vlhkém prostředí k signifikantnímu poklesu odolnosti korunky.

Použití skloionomerních cementů v protetice

Skloionomerní cementy představují velmi perspektivní rozvíjející se materiál v zubním lékařství. Poté, co se osvědčily v konzervačním zubním lékařství, našly své využití též v protetice, a to zejména jako materiál pro cementování fixních protetických prací. Ve srovnání s tradičně používanými cementy zinkoxidfosfátovými a zinkpolykarboxylátovými jsou jejich velmi dobrými konkurenty a v řadě směrech je i předčí.

Titan a jeho slitiny v orální implantologii

V práci zaměřené na titan v orální implantologii je primární snahou co nejvíce tento materiál přiblížit. Nastínit nejen jeho chemickou strukturu, fyzikální vlastnosti, ale i typy slitin a způsoby povrchového opracování. V současné době jsou slitiny titanu nejvýhodnějším materiálem díky své biokompatibilitě, mechanické odolnosti a netoxicitě vůči lidskému organismu. Titanové dentální implantáty jsou moderní náhradou ztracených zubů a plně obnovují funkci mastikační, fyziognomickou i estetickou.

Fasetovací materiály

Estetické fasety se zhotovují především z estetických důvodů do frontálního úseku chrupu. Mají mít, všude kde je to možné, přednost před korunkami. Na rozdíl od korunek výrazně šetří tvrdé zubní tkáně, zubní dřeň a gingivu. Materiály, které lze použít pro výrobu estetických faset, jsou především keramika, kompozitní materiály, plasty a plasty typu světlem polymerujících sklokompozit. Estetické fasety lze zhotovit přímou nebo nepřímou technikou. Výhodou přímého fasetování je menší radikalita při preparaci a lepší finanční dostupnost ošetření ve srovnání s fasetami nepřímo zhotovenými. U nepřímo zhotovených faset činí potíže dobré promodelování a probarvení tenké vrstvy materiálu. Je třeba také počítat s prostorem na tmelicí materiál. Nutné je věnovat pozornost barvě tmelicího materiálu a zajistit jeho spojení s materiálem fasety vhodnou úpravou jejího vnitřního povrchu. Takový pracovní postup má mnoho úskalí a je nákladnější. Tato práce specifikuje jednotlivé fasetovacími materiály a popisuje různá zpracování materiálů, použití a pracovní postupy u některých technik.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Druhy celokeramických korunek - prezentace 6.12.2010 545.48 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Druhy celokeramických korunek 6.12.2010 925.01 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Ošetření hendikepovaného pacienta v protetice 6.12.2010 262.34 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Použtí kovů v protetice - prezentace 6.12.2010 471.63 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Použití kovů v protetice 6.12.2010 933.7 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Použití skoionomerních cementů v protetice 6.12.2010 117.68 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Srovnání používaných vzorníků 6.12.2010 517.43 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Titan a jeho slitiny v orální implantologii - prezentace 6.12.2010 206.95 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Titan a jeho slitiny v orální implantologii 6.12.2010 342.48 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Zásady preparace na metalokeramickou korunku 6.12.2010 1.07 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Fasetovací materiály - prezentace 8.2.2011 776.8 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Fasetovací materiály 8.2.2011 1.61 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko