Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů

Všechna videa se týkají první, tedy chirurgické fáze implantace. Sestávají se z náhledu před implantací dentálních implantátů; následně celého zkráceného postupu vlastního zavedení implantátů a nakonec stav po zavedení. V průběhu videí jsou ukázány jednotlivé nástroje pro zavedení vždy k danému kroku.

Systém AstraTech - sólo pilíře a uzavřený sinuslift

Ukázka švédského implantačního systému se svými charakteristickými mikrozávity. Případ chybění jednotlivých zubů ve spojitosti s uzavřeným vyplněním čelistní dutiny biomateriálem Bio-oss. je zde předveden snadný postup implantace při relativním dostatku kosti.

 

Kombinace implantátů 2-fázového SVM a 1-fázového LTI

Ukázka spojení tuzemského implantačního systému s jednofázovým čepelkovým implantátem a přirozeným pilířem. Je zde ukázka implantace při horizontálním nedostatku kosti. Tento postup není obsolentním.

 

Branemark - replace systém - sólo pilíř

Ukázka švédského systému, který je oživením původního klasického Branemarku. Postup ukazuje velmi snadný chirurgický protokol.

 

AstraTech systém - sólo pilíř

Švédský systém s ukázkou jednoduchého zavedení při chybění jednotlivého zubu. Patrná je zde možnost využití velmi dlouhé fixtury.

 

Ankylos II. fázový - úraz v horní čelisti

Německý systém typický svým samosvorným úhlem, který je výborný pro nemožnost vniknutí bakterií. Je zde ukázka užití tohoto implantačního systému při částečně ztrátovém alveolu s využitím možnosti zanoření fixtury.

 

Ankylos a hybridní náhrada v dolní čelisti

Německý systém při užití v bezzubé čelisti. Jedná se o implantaci 2 fixtur do biforaminální krajiny pro ukotvení pomocí systému matrice-patrice. Celý chirurgický protokol ukazuje snadnost zavedení s vnořením implantátů. Zřetel je potřeba brát na hloubku zubního oblouku ve spojitosti s implantáty.

 

Branemark - zkrácený zubní oblouk

Švédský systém, který je "dědečkem" mezi všemi implantáty. Systém, jenž má závity samořezného charakteru. Ukázka nám přibližuje implataci do augmentačně upraveného alveolu s budoucností v ukotvení můstku na implantátech.

 

Bezzubá čelist dolní a SVM iI. fázový implantační systém

Tuzemský systém v užití 4 implantátů pro zhotovení fixní práce v dolní čelisti. Je zde užití s ponecháním zubu pro ukotvení náhrady do doby zhojení implantátů. Vlastní operace je jednoduchá z pohledu užití jednotlivých preparačních nástrojů se strojní inzercí implantátů.

 

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Hybridní náhrada v dolnií čelisti (vysoké rozlišení) 6.12.2010 28.28 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Fázový úraz v horní čelisti (vysoké rozlišení) 6.12.2010 27.25 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Astratech systém - Sólo pilíř (vysoké rozlišení) 6.12.2010 24.94 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Dvoufázový implantační systém (vysoké rozlišení) 6.12.2010 37.29 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Branemark - replace systém - sólo-pilíř (vysoké rozlišení) 6.12.2010 21.7 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Branemark - dolní čelist - levostranný sextant (vysoké rozlišení) 6.12.2010 30.53 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Kombinace implantatů 2-fázového SVM a-1-fázového LTI (vysoké rozlišení) 6.12.2010 29.95 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Astratech systém - sólo-pilíře a uzavřený sinuslift (vysoké rozlišení) 6.12.2010 31.05 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Hybridní náhrada v dolnií čelisti (nízké rozlišení) 6.12.2010 19.14 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Fázový úraz v horní čelisti (nízké rozlišení) 6.12.2010 19.28 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Astratech systém - Sólo pilíř (nízké rozlišení) 6.12.2010 17.6 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Dvoufázový implantační systém (nízké rozlišení) 6.12.2010 25.75 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Branemark - replace systém - sólo-pilíř (nízké rozlišení) 6.12.2010 14.99 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Branemark - dolní čelist - levostranný sextant (nízké rozlišení) 6.12.2010 20.84 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Kombinace implantatů 2-fázového SVM a-1-fázového LTI (nízké rozlišení) 6.12.2010 21.28 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Astratech systém - sólo-pilíře a uzavřený sinuslift (nízké rozlišení) 6.12.2010 22.01 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko