Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), následují stádia III. (20 %), II. a IV. (shodně 13 %). U 7 % nově hlášených případů v roce 2014 nebylo stadium v době diagnózy určeno. Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20,2/100000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikovaných v pokročilých stádiích FIGO III – IV. Pacientky v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80 - 90 %, 60 % pacientek ve II. klinickém stádiu přežije 5 let, ve III. stádiu se jedná o 23 % a ve IV. stádiu o méně než 15 % pacientek.

Cílem souboru obsahujícího pět samostatných videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovaria.

Operace u karcinomu děložního hrdla připadá v úvahu do stádia, kdy nejsou postižena parametria – závěsný aparát děložního hrdla. Dle velikosti tumoru individializujeme operační léčbu a provádíme hysterektomii příslušné a adekvátní radikality- typ A, B, C1 (nerve sparing), C2 a D. Standardní stagingová operace karcinomu děložního těla spočívá v hysterektomii radikality typu A, oboustranné adnexektomii, u high risk karcinomů se doplňuje stagingově systematická pánevní a paraaortální lymfadenektomie. U časného ovariálního karcinomu spočívá v provedení laváže dutiny břišní s provedením extrafasciální hysterektomie s oboustrannou adnexetomií, provedení totální omentektomie a systematické pánevní a paraaortální lymfadenektomie. U pokročilého ovariálního karcinomu se kromě stagingového rozsahu výkonu přidává i odstranění orgánů či částí orgánů makroskopicky postižených nádorem. Operační výkon je veden snahou o dosažení makroskopicky nulového nádorového pooperačního rezidua (R0). Prognóza karcinomů v onkogynekologii závisí na rozsahu onemocnění při záchytu a diferenciaci nádoru. Příkladem nejsilnějším nezávislým prognostickým faktorem pro přežití u karcinomu ovaria je pooperační makroskopické nulové reziduum tumoru. V případě dosažení R0 ve stádiu FIGO IIB – IIIB prodloužíme pacientce celkové přežití o 60,3 měsíce, ve stádiu FIGO IIIC o 46,9 měsíce a ve stádiu FIGO IV o 30 měsíců.

Pro zlepšení prognózy pacientek s onkogynekologickými nádory je nutná jejich centralizace do onkogynekologických center. Je nutný multidisciplinární přístup a komplexní onkologická péče. Zcela zásadní je individualizace léčby a identifikace pacientek profitujících z primární radikální chirurgické léčby nebo z odložené radikální operace po neoadjuvantní chemoterapii jako u karcinomu ovaria. Makroskopicky nulové pooperační reziduum a volné resekční okraje jsou jedním ze zásadních prognostických faktorů celkového přežití u onkogynekologických pacientek.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Karcinom děložního hrdla 5.10.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Karcinom děložního hrdla – high risk 5.10.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Karcinom ovaria – bulky paraaortální lymfadenopatie 5.10.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Karcinom ovaria – deperitonealizace a stripping bránice 5.10.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Karcinom ovaria – zadní modifikovaná supralevatorická exenterace, stripping a resekce bránice 5.10.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko