Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla

Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Primární léčebnou modalitou karcinomu děložního těla je chirurgická léčba. V pokročilých stádiích či u high-risk tumorů může být indikována adjuvantně či paliativně chemoterapie, radioterapie, konkomitantní chemoradioterapie či hormonoterapie. Standardní stagingová operace karcinomu děložního těla spočívá v hysterektomii radikality typu A, oboustranné adnexektomii, u high risk karcinomů se doplňuje stagingově systematická pánevní a paraaortální lymfadenektomie.

Cílem souboru obsahujícího 3 samostatná videa je názorně demonstrovat techniku totální laparoskopické hysterektomie u pacientek s karcinomem děložního těla. Didakticky ukazujeme reálné a praktické rozdíly v jednotlivých elektrochirugických nástrojích při provádění totální laparoskopické hysterektomie.

Standardem v laparoskopické operativě je bipolární koagulace. Typickým představitelem tohoto nástroje jsou okénkové bipolární kleště, které na jednotlivých videích užíváme k šetrnému úchopu tkáně a zároveň stavění jakéhokoliv krvácení v operačním poli. První video je věnováno nástroji Thunderbeatu, který představuje nejnovější, velmi efektivní a optimální nástroj v laparoskopické onkogynekologickém operativě. Kombinuje pokročilou bipolární koagulaci s ultrazvukovou energií. Druhé video představuje a demonstruje užití PK nástroje. Tento nástroj kombinuje pokročilou bipolární koagulaci s mechanickým nožem, kdy dojde k mechanickému přetnutí zkoagulované tkáně. Limitem nástroje je malé otevření čelistí nástroje, a tedy nemožnost uchopit silnější a rozsáhlejší porci tkáně najednou. Na videu demonstrujeme na děložní hraně rozdíly v úchopu tkáně mezi bipolárními okénkovými kleštěmi a PK nástrojem. Dalším limitem PK nástroje je pomalejší bipolární koagulace. Výhodou PK nástroje jsou dobrá bipolární koagulace a následný ostrý řez zkoagulovanou tkání, a to vše s užitím pouze jednoho nástroje bez nutnosti zaměstnat operatérovi obě ruce. Třetí video demonstruje případ pacientky s karcinomem děložního těla, kde demonstrujeme rozdíl mezi bipolárními okénkovými kleštěmi a Thunderbeatem v efektivitě pálení, kdy jsme se rozhodli dokončit kolpotomii pomocí bipolární koagulace a nůžek, tedy klasickým způsobem. Na videu je jasně patrné, že samotná bipolární koagulace bez technologie pokročilého bipolárního pálení neumožňuje efektivní hemostázu. Jednotlivé kroky pálení a střihů jsou jednoznačně časově delší ve srovnání s užitím Thunderbeatu a je nutné rovněž počítat s větší krevní ztrátou.

Pro zlepšení prognózy pacientek s onkogynekologickými nádory je nutná jejich centralizace do onkogynekologických center. Je nutný multidisciplinární přístup a komplexní onkologická péče. Zcela zásadní je individualizace léčby a identifikace pacientek profitujících z primární precizně provedené radikální chirurgické léčby.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Totální laparoskopická hysterektomie s užitím Thunderbeatu 30.10.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Totální laparoskopická hysterektomie s užitím PK nástroje 30.10.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Totální laparoskopická hysterektomie demonstrující rozdíl v užití Thunderbeatu a klasické bipolární koagulace 30.10.2017 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko