Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Tento soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti dětské chirurgie. Jedná se o malou chirurgii, chirurgii novorozence, obecnou traumatologii, viscerální traumatologii, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgii, plastickou chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syndrom týraného dítěte.

Malá chirurgie

Převážně obrazový materiál k různým typům úrazů u dětí: dislokace hlavice kosti vřetenní, parafimóza, balanitida, perianální trombóza, sinus pilonidalis, poranění kolenních vazů, vyvrtnutí kotníku, paronychie, zánět, serom, pokousání psem, úrazy hlavy u batolat, spolknutí cizího tělesa.

Chirurgie novorozence

Za stručným úvodem do klasifikace vrozených vývojových vad (VVV) následuje textový i obrazový materiál popisující některé z nich: gastroschiza, omfalokéla, brániční kýla, nekrotizující enterokolitida, mekoniový ileus, porodní poranění novorozence (zlomenina kosti klíční, zlomenina kosti stehenní, zlomenina kosti pažní, paréza brachiálního plexu).

Obecná traumatologie

Definice oboru, epidemiologie a klasifikace úrazů, vysvětlení základních pojmů (polytrauma, monotrauma, sdružené poranění, závažné monotrauma), etiologie úrazů, popis systému péče o traumata. Textový a obrazový materiál popisující principy diagnostiky a léčby skeletálních poranění, problematiku týkající se růstových plotének, komplikaci zlomenin, kompartment syndrom, poranění měkkých tkání.

Viscerální traumatologie

Definice oboru, dělení poranění břicha a retroperitonea, etiologie poranění břicha, poranění sleziny, poranění jater, poranění pankreatu, poranění ledviny, poranění duodena, poranění žaludku, poranění jejuna a ilea, poranění tlustého střeva, poranění okruží, poranění bránice, poranění břišní stěny, poranění nadledviny, poranění při polytraumatu, porodní traumata. Prezentace obsahuje vybrané kazuistiky k některým typům poranění.

Náhlé příhody břišní

Převážně obrazový materiál k některým typům náhlých příhod břišních: ileokolická invaginace, akutní cholecystitida, peptický vřed, krvácení do GIT, akutní apendicitida.

Hrudní chirurgie

Definice oboru, šest vybraných kazuistik: pneumothorax, hemothorax, bronchogenní karcinom plic, kongenitální cystická adenomatoidní malformace, neuroblastom, deformita hrudníku.

Plastická chirurgie

Tři výukové prezentace + jedna prezentace se zajímavou kazuistikou:

Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku:Definice atestačního oboru plastické chirurgie. Typy vrozených vývojových vad, které může plastická chirurgie korigovat. Vrozené vývojové vady rukou, vrozené ptózy víček (BPES syndrom), cévní malformace (malformace s nízkým průtokem, malformace s vysokým průtokem), kombinované vaskulární malformace a hypertrofické syndromy, hemangiomy, lymfangiomy, velké pigmentové névy, epidermolysis bullosa congenita, hypospadie, rozštěpové vady, neonatální operace solidních nádorů.

Popáleniny:Etiologie popálenin, nejčastější příčiny, klasifikace. Přednemocniční, nemocniční, rehabilitační a rekonstrukční péče. Konzervativní terapie, chirurgická terapie. Hojení a komplikace po popálení. Prevence vzniku hypertrofických jizev a kontraktur. Principy a kontraindikace fyzioterapie. Sekundární rekonstrukční operace.

Lokální terapie popálenin:Textový i obrazový materiál vysvětlující principy konzervativní terapie a chirurgické terapie popálenin.

Kazuistika:Dvířkový lalůček jako efektivní rekonstrukce při léčbě hluboké elektrické popáleniny části ruky u téměř 2letého chlapce.

Onkochirurgie

Převážně obrazový materiál k některým typům zhoubných nádorů vyskytujících se v dětském věku: nefroblastom, feochromocytom, hepatoblastom, hepatocelulární karcinom, lymfom mediastina, rabdomyosarkom pánve, sakrokokcygeální teratom, familiární polypóza tračníku, Peutz–Jeghersův syndrom, neuroblastom.

Vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu

Převážně obrazový materiál obsahuje devět vybraných kazuistik: atrézie jícnu, hypertrofická pylorostenóza, atrézie duodena, atrézie žlučových cest, cysta choledochu, atrézie tenkého a tlustého střeva, Laddův syndrom, Hirschsprungova choroba, anorektální malformace (atrézie anu).

Syndrom týraného dítěte

Doporučený postup při podezření na týrání dítěte, okolnosti vedoucí k podezření na týrání, RTG diagnostika u syndromu týraného dítěte, zákonné povinnosti, Münchhausenův syndrom v zastoupení, riziko neopodstatněného obvinění nevinných rodičů vs. riziko ponechání dítěte v ohrožujícím prostředí.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Malá chirurgie 26.10.2018 2.7 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Chirurgie novorozence 26.10.2018 4.9 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Obecná traumatologie 26.10.2018 2.66 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Viscerální traumatologie 26.10.2018 12.5 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Náhlé příhody břišní (obecně) 26.10.2018 799.68 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Náhlé příhody břišní u dětí 26.10.2018 4.93 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Hrudní chirurgie 26.10.2018 2.57 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku 26.10.2018 22.51 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Popáleniny 26.10.2018 29.63 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Lokální terapie popálenin 26.10.2018 3.7 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Dvířkový lalůček jako efektivní rekonstrukce při léčbě hluboké elektrické popáleniny části ruky u téměř 2letého chlapce – kazuistika 26.10.2018 2.96 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Dětská onkochirurgie 26.10.2018 13.8 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Dětská onkochirurgie – poznámky (částečně v angličtině, částečně v češtině) 26.10.2018 72.02 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu 26.10.2018 12.74 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
 Syndrom týraného dítěte 26.10.2018 7.67 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Chirurgie novorozence – brániční kýla 26.10.2018 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 30
0.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko