Kazuistika ukazuje typický obraz hemangiomu jater při vyšetření magnetickou rezonancí. Důležitý je charakter postkontrastního sycení, které typicky probíhá jako postupné nodulární sycení z periferie do centra. Jedná se o jedno z nejčastějších ložisek jater, s kterým se běžně setkáváme při radiologických vyšetřeních. Při typickém obraze nevyžaduje histologické ověření. Pokud nezpůsobuje žádné symptomy, není nutné jeho sledování ani léčba.

Pacient

Věk: 41 let
Pohlaví: žena

Anamnéza

Hepatopatie s cholestatickým rysem, stabilní laboratoř na UDCA terapii. Hemangiom jater S6/7 - opak. mírná progrese, v posledním roce na 72x67x62mm (UZ, CEUS 2/2017) z původních 48x44x38mm (MR 2012), S8 mírná progrese 12mm.


Zobrazovací metody

MR jater

T2 TSE COR

T2 TSE

T2 SPIR

DWI b0 b100 b600

ADC

T1 in-phase + out-of-phase

T1 eTHRIVE nativ

T1 eTHRIVE k.l. arterialní fáze

T1 eTHRIVE k.l. portalní fáze

T1 eTHRIVE k.l. equilibrium

T1 eTHRIVE k.l. pozdní fáze

T1 eTHRIVE k.l. hepatospecifická fáze

Nález: Játra normální velikosti, v S6/7 je T2 hyperintenzní ložisko, lehce laločnaté, velikosti 59x73x62 mm (minule 43x43x33 mm). Postkontrastně se postupně sytí z periferie, nedochází k vymývání kontrastní látky, v hepatospecifické fázi se nesytí. Podobné menší ložisko v S8 v sousedství střední jaterní žíly, velikosti 12 mm, se stejným charakterem sycení. Na rozhraní S4a/b T2 hyperintenzita velikosti 8 mm, charakteru cysty.

Klíčové snímky


Diagnóza

  • Hemangiom jater

Diagnóza dle MKN klasifikace:

  • D18.0 Hemangiom kterékoliv lokalizace

Dif.dg.

  • Cholangiocelulární karcinom

Komentář

Jedná se o typický obraz MR hemangiomu, který i přes velikostní progresi nevyžaduje bioptické ověření.
Jaterní hemangiom se nověji řadí mezi vaskulární léze a označuje se jako jaterní venózní malformace, častěji se ale stále používá zažitý termín hemangiom.
Typický obraz hemangiomu jater na MR:

  • T2 – hyperintenzní
  • T1 – hypointenzní
  • DWI – hyperintenzní
  • ADC – hyperintenzní (ale méně než cysta) nebo smíšeně intenzní
  • T1 s kontrastní látkou – postupné nodulární sycení z periferie do centra, v případě použítí hepatospecifické kontrastní látky je v hepatospecifické fázi hypointenzní, protože neobsahuje hepatocyty