MUDr. Jakub Foukal

Karcinom ledviny

Autor: Jakub Foukal

Papilární karcinom představuje druhý nejčastější podtyp karcinomu ledviny po světlobuněčném Grawitzově typu. V kazuistice je ukázka nálezu na UZ vyšetření a na CT vyšetření s aplikací jodové kontrastní látky. Papilární karcinom bývá často hypovaskularizovaný, v tomto případě byl hypervaskularizovaný, což je zřejmě dáno větší dediferenciací nádoru (vyšším grade).

Důležitý je charakter postkontrastního sycení, které typicky probíhá jako postupné nodulární sycení z periferie do centra. Jedná se o jedno z nejčastějších ložisek jater, s kterým se běžně setkáváme při radiologických vyšetřeních. Při typickém obraze nevyžaduje histologické ověření. Pokud nezpůsobuje žádné symptomy, není nutné jeho sledování ani léčba.

MR hemangiom

Autor: Jakub Foukal

Kazuistika ukazuje typický obraz hemangiomu jater při vyšetření magnetickou rezonancí. Důležitý je charakter postkontrastního sycení, které typicky probíhá jako postupné nodulární sycení z periferie do centra. Jedná se o jedno z nejčastějších ložisek jater, s kterým se běžně setkáváme při radiologických vyšetřeních. Při typickém obraze nevyžaduje histologické ověření. Pokud nezpůsobuje žádné symptomy, není nutné jeho sledování ani léčba.

Fissura kalvy

Autor: Jakub Foukal

anotační obrázek

Překládáme obrazovou kazuistiku na téma RTG a CT u úrazu hlavy. Jedná se o staršího pacienta s anamnézou pádu na hlavu a minimálním klinickým nálezem. Kazuistika obsahuje snímkovou dokumentaci z provedeného RTG a následně CT vyšetření s doplněnými klíčovými snímky. Ilustruje také omezenou možnost hodnocení traumatických změn na RTG lebky (jen poranění skeletu, a i to s omezenou senzitivitou) a výrazně větší vypovídající hodnotu CT vyšetření (kromě lepšího zobrazení poranění skeletu i možnost hodnocení nitrolebního krvácení). Proto je dnes CT při úrazech hlavy metodou první volby.