Papilární karcinom představuje druhý nejčastější podtyp karcinomu ledviny po světlobuněčném Grawitzově typu. V kazuistice je ukázka nálezu na UZ vyšetření a na CT vyšetření s aplikací jodové kontrastní látky. Papilární karcinom bývá často hypovaskularizovaný, v tomto případě byl hypervaskularizovaný, což je zřejmě dáno větší dediferenciací nádoru (vyšším grade).

Důležitý je charakter postkontrastního sycení, které typicky probíhá jako postupné nodulární sycení z periferie do centra. Jedná se o jedno z nejčastějších ložisek jater, s kterým se běžně setkáváme při radiologických vyšetřeních. Při typickém obraze nevyžaduje histologické ověření. Pokud nezpůsobuje žádné symptomy, není nutné jeho sledování ani léčba.

Pacient

Věk: 77 let
Pohlaví: muž

Anamnéza

Sledován na urologii s prostatou - benigní hyperplazie prostaty s rizikovým nálezem na biopsii prostaty (ASAP a low grade PIN). Na urologickém UZ popsáno susp. vyklenutí levé ledviny.


Zobrazovací metody

UZ ledvin

Nález: Extrarenálně se vyklenující ložisko levé ledviny, lehce vyšší echogenity než okolní parenchym, jen lehce nehomogenní. V color módu zřetelná vasklularizace ložiska, zejména v periferii.

CT ledviny nativ axial

CT ledvin arteriální fáze

CT ledvin portální fáze

CT ledvin vylučovací fáze

CT ledvin portální fáze cor

Nález: Tumorosní ložisko levé ledviny velikosti 45 mm, nativně lehce vyšší denzity než okolní parenchym, obsahuje drobné kalcifikace. V časné (arteriální) fázi se ložisko výrazně sytí (podobně jako kůra ledviny), sycení je nehomogenní, v portovenosní fázi je ložisko méně nasycené než parenchym ledviny. Bez známek prorůstání do dutého systému nebo okolí ledviny, bez známek trombózy renální žíly. Bez lymfadenopatie. Dále v levé ledvině korové a parapelvické cysty vel. do 16 mm.

Játra s cystami v segmentech S2,3,4 vel. 10-16mm, dále v arteriální fázi hypervaskularizované okrsky, v dalších fázích již nejsou patrny, nemají typický charakter metastáz – AV zkraty? Vaskulární pseudoléze?

Klíčové snímky


Diagnóza

  • Karcinom ledviny

Histologická diagnóza:

  • Papilární renální karcinom, pT1b, Fuhrman grade 3

Diagnóza dle MKN klasifikace:

  • C64 Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku

Dif.dg.

  • Onkocytom

Komentář

Karcinom ledviny je nejčastějším maligním nádorem ledvin v dospělosti, nejčastěji bývá nacházen jako náhodný nález na zobrazovacích metodách (jako v tomto případě).

Papilární karcinom představuje druhý nejčastější podtyp karcinomu ledviny (po světlobuněčném Grawitzově typu). Bývá častěji hypovaskularizovaný, v tomto případě byl poměrně hypervaskularizovaný (zřejmě dáno vyšším grade).