Seminář RITM 2006: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny

Dne 15. listopadu 2006 se v přednáškové místnosti Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno konal 2. ročník semináře RITM (Rady pro informační technologie v medicíně) - letos i s aktivní účastí kolegů z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V následující reportáži jsou shrnuty příspěvky jednotlivých přednášejících.

 

doc. Dušek doc. Dušek

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. prezentoval na úvod aktivity RITM v oblasti elektronické podpory výuky lékařských oborů a zmínil také začínající spolupráci mezi LF MU, 1.LF UK a LF UP.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

RITM a MEFANET – přehled aktivit a návrh meziuniverzitní spolupráce při vytváření vzdělávací sítě lékařských fakult

 

prof. Štípek prof. Štípek

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. seznámil plénum s tím, jak na 1. LF UK vybírali LMS systém, jak zavádějí pro své studenty WiFi a jak jsou spokojeni se SW Breeze. Nechyběla ani ukázka z animované a ozvučené lekce.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

Elektronická podpora výuky na 1.LF UK

 

 

prof. Mihál mgr. Potomková

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. a Mgr. Jarmila Potomková prozradili zkušenosti s výukovým portálem NOE na LF UP.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

Integrační trendy při tvorbě multimediálních výukových portálů pro medicínu a zdravotnictví

 

 

dr. Schwarz dr. Schwarz

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. pohovořil o vývoji webového portálu na LF MU a o jeho rozšiřování na další lékařské fakulty v ČR.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

Webový portál LF MU a jeho vývoj: význam standardů při aplikacích informačních technologií ve výuce lékařských oborů 

prof. Bednařík prof. Bednařík

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. představil dílo Multimediální atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí, které je v současné době distribuováno ve své off-line verzi na DVD.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí – výhody a úskalí multimediálních výukových pomůcek.

 

doc. Novák doc. Novák

doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc. ve svém příspěvku demonstroval přínos 3D pracoviště, počítačových modelů a videokonferencí pro výuku plánování neurochirurgických operací.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NChK LF MU

 

prof. Dostálová prof. Dostálová

prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. představila konkrétní e-kurzy, které se na 1. LF UK používají pro podporu výuky stomatologie.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

Elektronická výuka oboru stomatologie - protetické technologie a materiály, gnatologie

 

doc. Číhalík doc. Číhalík

doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc. předvedl několik kapitol ze svého EKG atlasu a uvedl historii vzniku a současné rozšiřování tohoto díla.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

Digitální atlas EKG jako modelové řešení pro e learning

 

ing. Dostál ing. Dostál

ing. Otto Dostál, CSc. zasvětil posluchače do projektu MeDiMed, který slouží jako technologická základna pro obrazové archivy na bázi PACS.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed

 

doc. Krupa doc. Krupa

doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. navázal na příspěvek o projektu MeDiMed a přednesl jeho využití ve výuce na LF MU.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

Výukový PACS a jeho přínos ve výuce na LF MU

 

doc. Feit doc. Feit

doc. MUDr. Josef Feit, CSc. zapůsobil na posluchače svým rozsáhlým obrazovým atlasem s interaktivními prvky a mikroskopickými fotografiemi s vysokým rozlišením

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

Způsoby prezentace obrazu metodou virtuální mikroskopie pomocí Internetu

 

dr. Janeček dr. Janeček

MUDr. Dalibor Janeček, Ph.D. představil způsoby přenosu audio-video signálů mezi operačními sály a posluchárnami.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

Přenos audio-video signálů z operačních sálů do učeben – případová studie LF MU

 

p. Komenda p. Komenda

e-technik Martin Komenda ukázal e-learningové nástroje využitelné v rámci LMS IS MU a nabídnul svou kapacitu k další spolupráci s autory elektronických výukových materiálů na LF MU.

:: STÁHNOUT PREZENTACI ::

 

Informační systém MU z pohledu e-learningových nástrojů

 

Publikum prof. Žaloudík, děkan LF MU
Seminář skončil v pozdních večerních hodinách, publikum bylo po celou dobu pozorné, nechyběla diskuze s každým přednášejícím. Svou podporu vyjádřil i děkan LF MU prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

 

 

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: RITM a MEFANET – přehled aktivit a návrh meziuniverzitní spolupráce při vytváření vzdělávací sítě lékařských fakult 21.11.2006 4.45 MB kdokoli Creative Commons License
 prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.: Elektronická podpora výuky na 1.LF UK 21.11.2006 1.55 MB kdokoli Creative Commons License
 prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.: Integrační trendy při tvorbě multimediálních výukových portálů pro medicínu a zdravotnictví 21.11.2006 2.62 MB kdokoli Creative Commons License
 Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.: Webový portál LF MU a jeho vývoj: význam standardů při aplikacích informačních technologií ve výuce lékařských oborů 21.11.2006 1.85 MB kdokoli Creative Commons License
 doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.: Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NChK LF MU 21.11.2006 12.55 MB kdokoli Creative Commons License
 prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.: Elektronická výuka oboru stomatologie - protetické technologie a materiály, gnatologie 21.11.2006 17.72 MB kdokoli Creative Commons License
 doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.: Digitální atlas EKG jako modelové řešení pro e learning 21.11.2006 2.14 MB kdokoli Creative Commons License
 Ing. Otto Dostál, CSc.: Řešení podpory výuky v oblasti zpracování medicínské obrazové informace v rámci projektu MeDiMed 21.11.2006 2.17 MB kdokoli Creative Commons License
 doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.: Výukový PACS a jeho přínos ve výuce na LF MU 21.11.2006 3.67 MB kdokoli Creative Commons License
 MUDr. Dalibor Janeček, Ph.D.: Přenos audio-video signálů z operačních sálů do učeben – případová studie LF MU 21.11.2006 5.72 MB kdokoli Creative Commons License
 Martin Komenda: Informační systém MU z pohledu e-learningových nástrojů 21.11.2006 216 KB kdokoli Creative Commons License
 doc. MUDr. Josef Feit, CSc.: Způsoby prezentace obrazu metodou virtuální mikroskopie pomocí Internetu 22.11.2006 629.26 KB kdokoli Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko