DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard

Projekt DIOS byl zahájen v roce 2006 s primárním cílem posílit informovanost odborné veřejnosti, která souvisí s významem sledování intenzity dávky protinádorové chemoterapie. Dalším cílem bylo zpracovaní plně elektronické verze chemoterapeutických režimů tak, aby mohla paralelně doplňovat Zásady cytostatické léčby vydávané Českou onkologickou společností ČLS JEP. Hlavní výhodou je nejen snadná aktualizace, ale také možnost přímého využití pro praktické i výukové účely. Elektronické standardy lze rovněž použít jako vzor pro databáze nemocničních informačních systémů.

Dosažení těchto cílů vyžaduje vyřešení mnoha dílčích problémů, z nichž nejvýznamnějším je inventarizace a digitalizace současných chemorežimů. Cíle projektu dále předpokládají, že výsledná elektronická verze bude průběžně aktualizována a zároveň bude kdykoli dostupná všem potenciálním uživatelům. Z těchto důvodů je Knihovna chemorežimů je budována jako internetový veřejně dostupný portál, který kromě vlastní knihovny obsahuje výukové materiály a softwarové aplikace. V roce 2010 byla do ostrého provozu nasazena II. verze portálové platformy, která přináší nové informace a nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie.

V současné době databáze obsahuje na 200 definic chemoterapeutických režimů pro všechny významné onkologické diagnózy. Svým obsahem je portál DIOS nabízen nejen pro lékaře, ale i pro studenty medicíny se zájmem o oblast protinádorové léčby. Knihovna chemorežimů je vybavena vyhledávacím nástrojem, který uživateli umožňuje rychle dohledat seznam režimů podle zvolených kritérií, kterými může být diagnóza, záměr léčby, linie léčby či konkrétní cytostatikum. Dále je možné prakticky si vyzkoušet návrh léčebného plánu o volitelném počtu cyklů pro konkrétního pacienta. K dispozici je podrobné vysvětlení přepočtu cílových dávek cytostatik a taktéž informace o významu a způsobu hodnocení dosahované intenzity dávky. Výpočet intenzity dávky je možné si vyzkoušet pro libovolně zvolený chemorežim přímo na portálu ve webovém kalkulátoru.

Knihovna chemoterapeutických režimů Kalkulátor intenzity dávky
Plánovač terapie

 

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Projekt DIOS: informační brožura 3.1.2008 2.12 MB kdokoli Creative Commons License
 Projekt DIOS: uživatelský manuál 3.1.2008 1.09 MB kdokoli Creative Commons License
 Ukázka práce s kalkulátorem intenzity dávky 4.1.2008 14.9 MB kdokoli Creative Commons License
 Ukázka práce s plánovačem chemoterapie 4.1.2008 20.9 MB kdokoli Creative Commons License
 Projekt DIOS: verze II. 31.8.2010 294.43 KB kdokoli Creative Commons License
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard (česká verze portálu) 31.8.2010 kdokoli Creative Commons License
 DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard (english version of portal platform) 31.8.2010 kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 3
80.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko