E-kurz Ošetřovatelství v primární péči

Kurz Ošetřovatelství v primární péči je jedním z prvních propracovanějších elektronických kurzů, který je studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity dostupný v Informačním systému MU. Obsahuje mimo jiné studijní e-materiály, užitečné odkazy na odborné webové servery, procvičovací testy a diskusní fóra. Vše je součástí přehledné interaktivní osnovy, která studenta provází celým kurzem.

Cíle e-kurzu:

Cílem kurzu Ošetřovatelství v primární péči bylo umožnit interaktivní studium tohoto předmětu pro studenty oboru Všeobecná sestra. Prostřednictvím e-kurzu byl studentům umožněn přístup k základní literatuře a k externím studijním zdrojům.

Motivace:

E-kurz vznikl především pro studenty kombinované formy studia, u kterých je počet kontaktních hodin redukovaný na 1/3, proti studentům prezenční formy studia. Počet studentů kombinované formy studia pro které byl e-kurz vytvořen bylo v akademickém roce 2007/2008 cca 80.

Pro koho je e-kurz určen:

Pro studenty studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra v prezenční, ale především v kombinované formě studia.

Podrobnější popis e-kurzu: 

E-kurz obsahuje úvod, kde jsou uvedeny organizační pokyny a dále je tématicky členěn do 8 modulů.

Náhled popisuje strukturu celého e-kurzu

Každý z modulů je dále strukturován na jednotlivé sekce. Student si vždy zobrazí vybraný modul a postupuje dle instrukcí lektora. Na konci modulů následuje ověření znalostí formou elektronického testu a je zde i možnost probrat problémové části v diskusním a technickém fóru. Některé moduly navíc obsahují také tzv. Odevzdávárnu, kam studenti musí do určitého data odevzdat své samostatné práce.

Ukázka části modulu

 

Ukázka zcela rozbaleného modulu

 

Zobrazení jednoho z procvičovacích testů

 

Praktická doporučení pro budoucí autory:

Hlavním problémem pro autora kurzu se ukázal být nedostatek času. Náročnost tvorby kurzu může být mnoha začínajícími autory podceňována. Zpracovat podklady od počátku tohoto projektu až do konečné fáze trvalo přibližně 4 měsíce.

 

Závěrem:

Tento kurz byl pilotně nasazen v období podzim 2007 ve čtyřech předmětech ošetřovatelství. Teprve čas ukáže, co je potřeba zdokonalit a jaké další informace studenti budou poptávat. Pokud byste jako vyučující chtěli vytvořit podobný e-kurz, je Vám k dispozici e-technik Martin Komenda, který zajisťuje elektronickou podporu výuky v rámci LF MU (komenda@med.muni.cz )

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko