Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

Výukový text „Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní“ zpracovává současné informace o vývoji molekulárně genetických změn při vzniku tohoto nádoru a to včetně zevních faktorů, které se na jejich genezi podílí; vše toto je dáno do kontextu změn histologických. V samostatné kapitole jsou pak rozebrány změny, které se podílí na progresi růstu tumoru a jeho metastazování. Zvláštní kapitola je věnována p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o tom, jak všechny tyto poznatky mohou být využity pro klinickou praxi v péči o nemocné s takovými to tumory; to znamená zpřesnění diagnostického procesu, možnost predikce prognózy pacienta a jeho odpovědi na léčbu, k rozvoji terapeutických možností a potenciálně i k prevenci.

Výukový text je určený pro postgraduální přípravu v oboru maxilofaciální chirurgie a pro ostatní obory, které se zabývají léčbou karcinomů v oblasti hlavy a krku. Text je rovněž určený pro posluchače magisterského studia k výuce onkologické problematiky v oborech onkologie, otorinolaryngologie a zubní lékařství.

Spinocelulární karcinom dutiny ústní patří k poměrně široké skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma – HNSCC). Předpokládá se, že významná část patofyziologie vzniku tohoto typu nádoru bude společná danému typu. V oblasti zevních vlivů patogeneze je nutno předpokládat, že některé vlivy budou více vyjádřeny možností lokálního působení. Při diagnostice těchto nádorů by se teoreticky zdálo, že situace je zjednodušena snadnou dostupností při pravidelném stomatologickém vyšetření. Nicméně práce zabývající se touto problematickou prokazují, že vzhledem k významnému vlivu socio-ekonomického postavení v predikci prognózy těchto nádorů je nutno předpokládat opožděnou diagnostiku spíše v pokročilých stádiích rozvoje nemoci (1).

Patogeneze nádorového onemocnění byla historicky vnímána jako proces, kdy pod vlivem nějaké noxy – kancerogenu, dojde ke změně normální buňky v buňku nádorovou. Ta byla v histologickém preparátu sice poznatelná morfologicky, ale o procesech, které se v ní při této změně udály, nebylo po dlouhou dobu nic známo. To vše se změnilo v posledních zhruba dvaceti letech a zdá se, že nárůst poznatků v této oblasti nabírá exponenciální rychlosti vývoje. Nejnovější objevy v oblasti patogeneze spinocelulárního karcinomu, zejména poznatky na molekulární úrovni, poskytují základ pro vývoj nových metod screeningu, zjišťování rozsahu nádoru, predikce prognózy, ale nověji skýtají i potencionální možnosti prevence a terapie v novém století. Pokroky v porozumění molekulární biologie spinocelulárního karcinomu umožnil pokrok v technologiích detekce a mapování DNA sekvencí, rozvoj možností analýzy RNA, rozvoj proteomiky, ale i zmapování lidského genomu.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní 4.2.2009 988.41 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko