Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

Psychiatrie postrádá objektivní diagnostické metody, které by umožnily vyšší reliabilitu diagnostiky, sledování terapeutického procesu či průběhu onemocnění. Laboratorní metody též mohou přinést zpřesňování znalostí o patofyziologii nemoci, což dále umožňuje úpravy terapeutických schémat. Zároveň nesou informace, které mohou pomoci v klinické praxi – v predikci průběhu nemoci, klasifikaci, potvrzení následků abusu (rozvoj encefalopatie)...Z těchto důvodů je ze strany psychiatrů velký zájem o zobrazovací metody. Jejich aplikace patří mezi hlavní proudy současného výzkumu neurobiologie duševních nemocí a jejich výsledky přináší jeden z hlavních důkazů o tom, že duševní nemoci mají korelát v patologii mozku.

Jejich využití v klinické praxi však zatím není rutinní záležitostí (vyjma použití pro diferenciální diagnostiku organických poruch), vyžadují specializované znalosti algoritmů digitálního zpracování obrazu a statistické analýzy. Přestože tedy přinášejí zajímavé informace pro celý obor psychiatrie, jejich využití je zatím pouze v oblasti výzkumu. Přesto se začínají objevovat práce, které by mohly vést k překlenutí nynější odtažitosti od klinické praxe.

V následujícím textu se budeme věnovat jednak metodám, které se k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu využívají, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Vše budeme demonstrovat zejména na případu schizofrenie, což je onemocnění, kterému je věnováno značné úsilí a kterému se věnuje i naše výzkumná skupina. Pomocí zobrazovacích metod se však dozvídáme mnohé informace i o dalších duševních poruchách a i jim bude věnován prostor tak, aby čtenář získal povšechný přehled tématu tohoto textu - o možnostech aplikace zobrazovacích metod v psychiatrii.

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 2
100.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko