Obrazové kasuistiky

Edukační webový portál nabízí uživatelům zajímavou možnost, jak zpracovat klinický obrazový materiál pro výukové účely. Obrazové kasuistiky umožňují realizovat speciální typ příspěvku, který spadá do kategorie multimediálních učebních pomůcek. Hlavním cílem je pomoci především klinických pracovištím a urychlit náročný a mnohdy zdlouhavý postup při uspořádávání nasbíraných podkladů.

Jak dokumentovaly závěry z konferencí MEFANET 2007 a MEFANET 2008, většímu zapojení představitelů klinických oborů brání podstatný limitující faktor a tím je časová náročnost tvorby elektronických podkladů pro výuku. Uspořádání klinického materiálu, ať už textového nebo obrazového, pro účely multimediální podpory výuky či samostudia je velmi dlouhý a organizačně náročný proces, který nepřináší okamžité výsledky. Proto portál nově nabízí možnost publikace obrazových kasuistik. 

Tělo každé kasuistiky, tj. každého takového příspěvku, bude mít následující strukturu:

  • vyšetření,
  • anamnéza,
  • diagnóza,
  • diferenciální diagnóza, 
  • laboratorní výsledky,
  • histologie,
  • zobrazovací metody,
  • terapie,
  • komentář.

Tuto výchozí strukturu je možné různě modifikovat dle požadavků daného autora či zpracovávané problematiky. I v kasuistikách hrají podstatnou roli přílohy, kterými jsou zde zejména 2-D medicínské obrazy, jako jsou makroskopické fotografie, mikroskopické fotografie či snímky z moderních lékařských zobrazovacích modalit. V již existujících implementacích obrazových atlasů jsou zavedeny komfortní možnosti prohlížení 2-D medicínských obrazů či jejich výřezů. Implementace obrazových kasuistik proto v podstatě představuje zobecnění těchto nástrojů pro portálovou platformu a navázání kasuistik na metadatové obálky, které jsou pro portálovou platformu obvyklé.

Zajímavostí je unikátní možnost skrýt některé části obrazové kasuistiky. Autor při samotné tvorbě kasuistiky může nadefinovat skrytí vybraných částí, které se čtenáři zobrazí až po kliknutí myší. Názorný příklad je uveden níže. Na obrázcích jsou dvě stejné obrazové kasuistiky, vlevo je diagnóza a diferenční diagnóza skrytá, vpravo jsou obě diagnózy viditelné. 

Ukázka možnosti skrýt diagnózu kasuistiky

 Informace o zveřejnění obrazové kasuistiky na edukačním webovém portálu Lékařské fakulty jsou dostupné v článku Multimediální učební pomůcky. 

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko