Metodika tvorby bibliografických citací

Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR) a návod k užívání správce publikační činnosti ResearcherID. První vydání této publikace bylo oceněno Cenou INFORUM 2011 Cena INFORUM 2011.

Publikace vznikla ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning MU a je zpřístupněna na Elportále MU (ISSN 1802-128X). Činnost Servisního střediska pro e-learning je podpořena projektem OPVK (CZ.1.07/2.2.00/07.0468). Učební pomůcka je využívána ve výuce předmětů LF:DSVIz01 Získávání vědeckých informací, VSIV021 Informační výchova, BAIV031 Kurz informačního vzdělávání, BPIV031 Kurz informačního vzdělávání, PřF:XK010 Informační výchova a FSpS:bp804 Informační výchova.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Metodika tvorby bibliografických citací 24.10.2011 přístup řízen na externím úložišti

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Předměty/kurzy