Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů

Programy prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla představují dle výsledků klinických a epidemiologických studií účinný způsob, jak snížit úmrtnost na uvedená onemocnění. Nezbytným předpokladem dosažení viditelných výsledků v reálné praxi je náležitá erudice lékařského i nelékařského personálu zapojeného do těchto programů. Organizovaná sekundární prevence zhoubných novotvarů je tedy významným edukačním tématem, a to jak pro studenty lékařských fakult, tak pro všechny lékaře zapojené do screeningu. Pro účely komunikace s laickou i odbornou veřejností připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s příslušnými lékařskými společnostmi portály, které se věnují preventabilním zhoubným nádorovým onemocněním.

Portály nabízejí výukově uplatnitelné přehledy popisné epidemiologie zmíněných onemocnění a jsou doplňovány interaktivními aplikacemi, které seznamují uživatele s monitoringem zhoubných nádorů v české populaci. Kromě epidemiologického monitoringu zahrnuje informační podpora screeningových programů také hodnocení kvality zapojených center. Klíčovou složku zde tvoří sběr klinických údajů, který předpokládá účast poučeného a motivovaného personálu diagnostických center. Portály poskytují přehledný a interaktivní popis komponent informační podpory, hodnocených parametrů a aplikací, které jsou do analýz zapojeny. Neméně důležitou součástí jsou informace odborných společností o doporučených preventivních, diagnostických a léčebných postupech, spolu s mapováním sítí specializovaných pracovišť akreditovaných pro screeningové programy. Budované portály představují ucelený zdroj informací, který slouží rovněž jako rozcestník recenzovaných e-learningových materiálů a dalších informačních zdrojů.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Program mamografického screeningu v České republice 24.6.2013 kdokoli
 Program cervikálního screeningu v České republice 24.6.2013 kdokoli
 Program kolorektálního screeningu v České republice 24.6.2013 kdokoli

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko