Perioperační ošetřovatelská péče

Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava operačního sálu perioperační sestrou, poloha pacienta, příprava operačního pole pomocí antisepse a zarouškování, početní kontrola zdravotnických prostředků při závěru operace a převoz pacienta na dospávací pokoj.

Hygiena rukou hand hygiene

Hygiena rukou je velmi důležitou součástí bariérových ošetřovatelských postupů. Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství.

 • Dezinfekce rukou
 • Mytí rukou
 • Chirurgická dezinfekce rukou
   

Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz

Připravený videozáznam informuje studenty a NLZP o bezpečném překladu operovaného pacienta a o průběhu jeho převozu na operační sál.

 • Překlad pacienta a převoz pacienta
 • Bariérový překlad pacienta
 • Převoz pacienta na sál

Příprava operačního sálu, instrumentačních stolků a personálu

Tento edukační materiál ve formě videozáznamu poskytuje studentům a NLZP základní informace k přípravě operačního sálu z pohledu perioperační sestry.

 • Příprava pomocných stolků
 • Příprava instrumentačního stolku
 • Oblékání operačního pláště a oblékání sterilních rukavic
 • Ukončení operačního výkonu a dekontaminace nástrojů

Pacient v průběhu operačního výkonu

Připravený videozáznam informuje studenty a NLZP o poloze pacienta, přípravě operačního pole pomocí antisepse a zarouškování, průběhu procesu bezpečnostním listem operovaného pacienta, o početní kontrole zdravotnických prostředků při závěru operace a převozu pacienta na dospávací pokoj

 • Polohování pacienta
 • Antisepse operačního pole
 • Identifikace a bezpečnostní list
 • Zarouškování pacientag
 • Počítání roušek
 • Převoz pacienta na dospávací pokoj
   

 

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Dezinfekce rukou 8.2.2022 kdokoli Creative Commons License
 Chirurgická dezinfekce rukou 8.2.2022 kdokoli Creative Commons License
 Oblékání operačního pláště a oblékání sterilních rukavic 8.2.2022 kdokoli Creative Commons License
 Ukončení operačního výkonu a dekontaminace nástrojů 8.2.2022 kdokoli Creative Commons License
 Chirurgické mytí rukou a chirurgická dezinfekce rukou 8.2.2022 kdokoli Creative Commons License
 Identifikace a bezpečnostní list 8.2.2022 kdokoli Creative Commons License
 Mytí rukou 8.2.2022 kdokoli Creative Commons License
 Kontrola nástrojů a roušek při operačním výkonu 8.2.2022 kdokoli Creative Commons License
 Polohování pacienta 8.2.2022 kdokoli Creative Commons License
 Příprava operačního sálu 8.2.2022 kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 3
66.7 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Předměty/kurzy

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko