Perioperační ošetřovatelská péče

Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava operačního sálu perioperační sestrou, poloha pacienta, příprava operačního pole pomocí antisepse a zarouškování, početní kontrola zdravotnických prostředků při závěru operace a převoz pacienta na dospávací pokoj.

Hygiena rukou hand hygiene

Hygiena rukou je velmi důležitou součástí bariérových ošetřovatelských postupů. Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství.

 • Dezinfekce rukou
 • Mytí rukou
 • Chirurgická dezinfekce rukou
   

Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz

Připravený videozáznam informuje studenty a NLZP o bezpečném překladu operovaného pacienta a o průběhu jeho převozu na operační sál.

 • Překlad pacienta a převoz pacienta
 • Bariérový překlad pacienta
 • Převoz pacienta na sál

Příprava operačního sálu, instrumentačních stolků a personálu

Tento edukační materiál ve formě videozáznamu poskytuje studentům a NLZP základní informace k přípravě operačního sálu z pohledu perioperační sestry.

 • Příprava pomocných stolků
 • Příprava instrumentačního stolku
 • Oblékání operačního pláště a oblékání sterilních rukavic
 • Ukončení operačního výkonu a dekontaminace nástrojů

Pacient v průběhu operačního výkonu

Připravený videozáznam informuje studenty a NLZP o poloze pacienta, přípravě operačního pole pomocí antisepse a zarouškování, průběhu procesu bezpečnostním listem operovaného pacienta, o početní kontrole zdravotnických prostředků při závěru operace a převozu pacienta na dospávací pokoj

 • Polohování pacienta
 • Antisepse operačního pole
 • Identifikace a bezpečnostní list
 • Zarouškování pacientag
 • Počítání roušek
 • Převoz pacienta na dospávací pokoj
   

 

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Vstup a výstup personálu přes filtr 4.3.2014 11.89 MB kdokoli Creative Commons License
 Překlad pacienta a převoz pacienta 4.3.2014 11.12 MB kdokoli Creative Commons License
 Bariérový překlad pacienta 4.3.2014 34.16 MB kdokoli Creative Commons License
 Dezinfekce rukou 4.3.2014 5.52 MB kdokoli Creative Commons License
 Chirurgická dezinfekce rukou 4.3.2014 8.8 MB kdokoli Creative Commons License
 Oblékání operačního pláště a oblékání sterilních rukavic 4.3.2014 9.02 MB kdokoli Creative Commons License
 Antisepse operačního pole 6.3.2014 11.59 MB kdokoli Creative Commons License
 Příprava pomocných stolků 4.3.2014 27.94 MB kdokoli Creative Commons License
 Příprava instrumentačního stolku 4.3.2014 15.86 MB kdokoli Creative Commons License
 Zarouškování pacienta 4.3.2014 8.4 MB kdokoli Creative Commons License
 Ukončení operačního výkonu a dekontaminace nástrojů 4.3.2014 16.52 MB kdokoli Creative Commons License
 Chirurgické mytí rukou a chirurgická dezinfekce rukou 4.3.2014 21.36 MB kdokoli Creative Commons License
 Převoz pacienta na sál 6.3.2014 35.67 MB kdokoli Creative Commons License
 Identifikace a bezpečnostní list 4.3.2014 11.59 MB kdokoli Creative Commons License
 Převoz pacienta na dospávací pokoj 4.3.2014 15.59 MB kdokoli Creative Commons License
 Mytí rukou 4.3.2014 10.05 MB kdokoli Creative Commons License
 Kontrola nástrojů a roušek při operačním výkonu 21.3.2014 18.71 MB kdokoli Creative Commons License
 Polohování pacienta 4.4.2014 25.17 MB kdokoli Creative Commons License
 Sál 4.4.2014 22.26 MB kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 2
50.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Předměty/kurzy

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko