Bibliografická citace elektronického dokumentu

Intelektuální vlastnictví v ČR je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb., který stanovuje v jakých případech je možné použít výňatky z cizích děl, zároveň zdůrazňuje, že je autor práce povinen dodržovat citační etiku. Tato etika vyžaduje zveřejňování veškerých informačních pramenů, které byly pro danou práci použity. Obsahem tohoto příspěvku je přesná forma citace díla zveřejněného na tomto portálu.

Problematikou citování elektronických dokumentů se zabývá norma ČSN ISO 690-2. Mezi povinné údaje v citacích elektronických dokumentů patří:

  1. druh média (nosiče) – je nutné upřesnit, zda se jedná o CD-Rom, disketu, či online přístup atd.
  2. přístup ke zdroji – u všech online dokumentů se musí uvést úplná URL adresa
  3. verze - povinné u všech počítačových programů
  4. datum aktualizace (revize) – tento údaj je nutný, protože aktualizace dokumentu může způsobit i změnu v obsahu původního dokumentu
  5. datum citace – důležité k ověření z jaké verze dokumentu bylo citováno

Z uvedeného lze dospět k následujícímu formátu bibliografické citace obsahu tohoto portálu. Pro přehlednost je uveden konkrétní příklad citace jednoho příspěvku:

JARKOVSKÝ, Jiří, et al. Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky. Multimediální podpora klinických a zdravotnických oborů : portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online]. 2006 [cit. 2006-01-17]. Dostupný z WWW: http://portal.med.muni.cz. ISSN 1801-6103.

Nejste-li si stále jisti, jak přesně zdroj ocitovat, využijte automatického generátoru citací dle normy ČSN ISO 690-2 na adrese: http://www.citace.com/apl-elclanek.php.

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko