Hypertextový atlas fetální patologie

Atlas fetální a novorozenecké patologie je dílem kolektivu autorů Ústavu patologie LF MU a FN Brno pod vedením MUDr. Marty Ježové. Pro přístup k velkým histologickým obrazům využívá rozhraní virtuálního mikroskopu. Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem vývojových poruch. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

Fetální patologie je samostatné odvětví patologie, které se věnuje prenatálnímu vývoji, hlavním cílem je diagnostika a verifikace vývojových poruch. Hypertextový atlas fetální a novorozenecké patologie je výuková a referenční příručka pro studenty lékařských fakult, patology a profesionální zdravotníky. Toto dílo je od roku 2006 vytvářeno kolektivem autorů z Ústavu patologie FN Brno. Přístup k atlasu je chráněn registračním formulářem. Po registraci, která je zdarma, je atlas veřejně přístupný.
Koncepce Atlasu fetální patologie vychází ze staršího Hypertextového atlasu dermatopatologie. Atlas je rozčleněn do kapitol, které jsou vnořeny do několika úrovní. Úvodní kapitoly poskytují základní informace o fyziologickém růstu a vývoji plodu a příčinách vrozených vývojových vad. Podrobně jsou charakterizovány nejčastější teratogeny, vrozené infekce a chromozomální aberace. Další kapitoly jsou věnovány vrozeným vývojovým vadám jednotlivých orgánových systémů: centrálního nervového systému, srdce, ledvin a vývodných cest močových, gastrointestinálního traktu, respiračního traktu včetně bránice. Začleněna je kapitola Patologie vícečetné gravidity, Vrozené nádory a Monstra. Rozpracováno je i téma patologie placenty. V atlasu jsou popsány jak jednotky běžné, tak i jednotky a syndromy vzácné až raritní. Výukové texty atlasu jsou stručné a strukturované. Stěžejní součástí atlasu jsou makroskopické snímky pořízené ve fetopatologické laboratoři digitálním fotoaparátem a obrázky histologické. Pro přípravu histologických snímků byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu makroskopických i histologických obrazů je možné aktivovat šipky usnadňující orientaci v obrázku. Atlas je přehledný a snadno ovladatelný, pohyb a orientaci v atlase usnadňuje mimo jiné aktivní index. Součástí atlasu jsou kazuistiky, které názorně demonstrují některé komplexní jevy nebo syndromy (siamská dvojčata, syndrom DiGeorge aj.). Ve spolupráci s klinickými pracovišti zařazujeme další kazuistické případy, které jsou doplněny záznamem prenatálního ultrazvukového vyšetření.

Hlavní kapitoly obsahu:

  • Poruchy vývoje
  • Patologie vícečetného těhotenství: dvojčata
  • Poruchy vývoje jednotlivých orgánových systémů
  • Infekce placenty a plodových obalů
  • Patologie placenty

Sakrokokcygeální teratom, ultrazvuk Downova choroba, opičí rýha Mola hydatidosa


Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Sakrokokcygeální teratom, ultrazvuk 29.1.2010 15.63 MB kdokoli Creative Commons License
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Hypertextový atlas fetální a novorozenecké patologie 17.4.2008 kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Předměty/kurzy

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko