Hypertextový atlas vzácných lymfomů

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých vzácných hematologických a lymfatických malignit dětského věku. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

Hypertextový atlas histologie vzácných hematologických malignit dětského věku obsahuje stručné klinické informace o jednotlivých případech a dále histologické obrazy bioptických vzorků těchto tumorů, včetně výsledků imunohistochemických vyšetření. Pro kompletní informace o anamnéze, klinickém vzhledu, způsobu léčby a reakci na léčbu je nutné využívat Registr vzácných a kožních non-Hodgkinských lymfomů, jenž obsahuje kompletní údaje o každém případu.

Hlavní kapitoly obsahu:

  • Úvodní informace
  • Multicentrická kožní retikulohistiocytóza u pacienta pro akutní lymfoblastickou leukemii s trisomií chromosomu 5
  • Juvenilní disseminovaný xantogranulom

Kožní léze: Multicentrická histiocytóza Kožní léze: Multicentrická histiocytóza Trepanobiopsie: Multicentrická histiocytóza


Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Hypertextový atlas vzácných lymfomů 8.9.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Předměty/kurzy

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko