Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Cílem tohoto atlasu je přispět k rozšíření nabídky výukových materiálů, které se zabývají poměrně specifickou oblastí hematopatologie. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

Hematopatologie je úzce specializovaná oblast patologie, která se zabývá mimo jiné onemocněním kostní dřeně. Materiál k patomorfologickému vyšetření kostní dřeně se získává obvykle trepanobiopsií, při které se odebere váleček spongiózní kosti. Tento se dále zpracovává na pracovitšti patologie. Proces zpracování zahrnuje fixaci s dekalcifikací, následné zalití do parafínových bločků, na mikrotomu se zhotoví tenké řezy tloušťky 1–2 mikrometry a tyto se potom barví různými technikami, popř. se na nich provádí imunohistochemické reakce. Hotové řezy se montují na podložní sklo a zakrývají krycím sklem. Hypertextový atlas patologie kostní dřeně je strukturovaný do jednotlivých kapitol, tvořených textovou částí doplněnou o část obrazovou. Textová část stručně charakterizuje vyjmenované nozologické jednotky, ke každé jednotce jsou uvedeny základní údaje etiopatogenetické, někdy i epidemiologické, a dále znaky klinické a histologické. Obrazovou část tvoří histologické obrazy, které se připravují snímáním výše uvedených řezů ve vysokém rozlišení za použití imerzního objektivu v několika rovinách. Tento postup umožňuje získání velice kvalitních obrazů, které lze navíc proostřovat. Histologické obrazy jsou vybaveny popisem, uživatel si může aktivovat seznam patomorfologických znaků k jednotlivým obrazům a aktivovat šipky k těmto znakům. Při zhotovování histologických obrazů jsme narazily na několik specifických problémů, mezi které patří zejména nedostatečné množství materiálu (malé fragmentované válečky kosti) a suboptimální kvalita řezů (tvrdá kost způsobuje trhání a překrývání jednotlivých částí řezu). Nedostatky způsobené suboptimální kvalitou řezů byly částečně eliminovány snímáním preparátů ve více rovinách. 

Hlavní kapitoly obsahu:

  • Vyšetření kostní dřeně
  • Normální kostní dřeň
  • Nenádorové afekce kostní dřeně
  • Stromální reakce a záněty v kostní dřeni
  • Nádorová onemocnění kostní dřeně
  • Post-teraupetické a post-transplantační změny hematopoézy
  • Patologie kosti
  • Ostatní poruchy

Aplastická anemie kostní dřeně Hypoplastická akutní myeloická leukemie Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty


Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Hypertextový atlas patologie kostní dřeně 8.9.2010 přístup řízen na externím úložišti Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Předměty/kurzy

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko