Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny

Výukové materiály seznamují studenty se základními postupy v reprodukční medicíně. Jsou zaměřeny především na diagnostiku a léčbu poruch plodnosti, výkony asistované reprodukce. Uvádí přehled elementárních teoretických znalostí a praktických dovedností potřebných pro poskytování adekvátní zdravotní péče v této velmi specifické oblasti.

Klinické a laboratorní postupy asistované reprodukce

Počet dětí narozených po mimotělním oplození v některých zemích již přesahuje 10 %. V České republice se rodí po výkonech asistované reprodukce 4 % dětí. Poruchy plodnosti v současné době postihují přibližně každý sedmý pár a jejich počet rychle narůstá. Počet dětí narozených po mimotělním oplození v některých zemích již přesahuje 10 %. V České republice se rodí po výkonech asistované reprodukce 4 % dětí. První dítě po mimotělním oplození v ČR se narodilo právě na naší klinice již v roce 1982. Mimotělní oplození – in vitro fertilizace – představuje nejúčinnější metodu léčby. Základním principem IVF je odběr vajíčka a jeho oplození spermií v laboratorním prostředí. Oplozená vajíčka jsou uložena do kultivačního boxu, ve kterém probíhá jejich další vývoj. Embrya se přenáší do dutiny děložní obvykle 3 – 5 dnů po odběru vajíček. Dlouholeté zkušenosti podložené vědecko-výzkumnou činností se odráží v dosahovaných výsledcích, které jsou srovnatelné s předními světovými pracovišti.

Práce porodní asistentky na ambulanci centra asistované reprodukce

Ošetřovatelské postupy při vyšetřování a léčbě poruch plodnosti, monitorování stimulace ovarií, folikulometrie, aspirace folikulární tekutiny, embryotransfer, podpora luteální fáze.

Základy reprodukční embryologie pro porodní asistentky

Přehled pracovních postupů v embryologické laboratoři při odběru a vyšetření lidských zárodečných buněk, in vitro fertilizaci (IVF), intracytoplasmatické injekci spermie (ICSI) a asistovaném hatchingu (AH).

Obsluha a využití infúzní pumpy na porodním sále

Popis infuzní pumpy sloužící k přesnému dávkování malých dávek léků a roztoků a její možná využití v porodnictví.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Klinické a laboratorní postupy asistované reprodukce 7.4.2016 kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 4
91.7 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko