Veřejné licence Creative Commons

Velmi diskutovanou otázkou současnosti je problematika ochrany díla z hlediska práva. Při tvorbě elektronických výukových materiálů je třeba myslet i na proces a podmínky samotného zveřejnění. Soubor veřejných licencí Creative Commons nabízí zajímavou možnost, jak publikovat za jasných a srozumitelných podmínek. I proto webový edukační portál Lékařské fakulty MU a v podstatě celá portálové platforma MEFANET poskytuje uživateli při zveřejnění díla výběr v několika předdefinovaných typů licencí Creative Commons.

Princip licenčního systému Creative Commons (dále CC) spočívá v posílení pozice autora při důležitém rozhodování, komu a za jakých podmínek chce své autorské dílo zpřístupnit. Není však pravdou, že CC je alternativou ke copyrightu (autorskému právu). To autorovi díla zůstává zachováno, díky využití CC může autor poskytnout své dílo veřejnosti k užití v rozsahu, způsoby a za podmínek, které sám považuje za nejvhodnější. Je tedy možné poskytnout definovaná oprávnění k užití svého díla, aniž by sám autor přicházel o autorskoprávní ochranu nebo se vzdával svých práv. 

Díky své jednoduché, srozumitelné a univerzální struktuře se licence Creative Commons prosadily po celém světe a přijal je i český právní řád. Tyto nejmodernější veřejné licence se vztahují na všechny typy děl (kromě počítačových programů, byť je nevylučují) a umožňují zpřístupnění díla na základě svobodného rozhodnutí samotného autora. 

Podrobný rozbor oblasti autorského práva v elearningu  včetně odpovědí na často kladené otázky je k dispozici v příručce JUDr. I. Holcové s názvem Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích. Oficiální webové stránky věnované licencím Creative Commons v České republice jsou dostupné na adrese http://www.creativecommons.cz/.

Licenční prvky

Licenční prvky vyjadřují vůli autora, který jejich prostřednictvím uživateli sděluje, v jakém rozmezí je oprávněn s dílem nakládat.

Licenční prvky Creative Commons

Zdroj: http://www.creativecommons.cz/

Typy licencí

Výsledkem srozumitelné kombinace licenčních prvků vzniká šest typů CC licencí. Licence se vzájemně liší dle různě odstupňovaných převedených a vyhrazených práv autora k jeho dílu. Všechny typy licencí mají některé společné vlastnosti. 

 Typy licencí Creative Commons

Zdroj: http://www.creativecommons.cz/

Licence Creative Commons na portálu

Obrázek níže ukazuje výchozí nastavení licencování příspěvků na portálu, které je použito vždy, nepřeje-li si autor svůj materiál zveřejnit s jiným označením licence. Soubor ikon informuje uživatele portálu o tom, že při použití obsahu článku označeného tímto typem licence je nutné vždy uvést autora, nesmí se obsah využít ke komerčním účelům a není dovoleno do samotného článku a jeho příloh zasahovat. Podrobný popis významu tohoto typu licence je dostupný v sekci licencí na webových stránkách http://creativecommons.org/.

Ukázka znázornění licencí Creative Commons na portálu

 

Zdroje:

 

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko