Logbook ošetřovatelské praxe

Logbook ošetřovatelské praxe je povinným dokumentem, kterým studenti prokazují svoji účast na ošetřovatelské praxi a evidenci realizovaných odborných výkonů. Studenti používají Logbook ošetřovatelské praxe po celou dobu studia v programu Všeobecné ošetřovatelství (od prvního do šestého semestru). Obsahem Logbooku jsou cíle praktické výuky na klinických pracovištích, pokyny k její realizaci a rozsahu, náplni a požadovaným cílovým vědomostem a dovednostem. V Logbooku je definována role studenta a mentora v průběhu ošetřovatelské praxe. V další části, v tabulkových přehledech, studenti stvrzují svoji účast na ošetřovatelských praxích, naplnění cílů praktické výuky a realizaci předepsaných odborných výkonů. Součástí Logbooku je evaluace praxe a přílohy vztahující se ke zpracování ošetřovatelských modelů formou seminárních prací (povinná součást ošetřovatelských praxí). Studenti musí používat Logbook ošetřovatelské praxe vydaný na LF MU, neboť je připravený v symbióze s kvalifikačním standardem přípravy na výkon zdravotnického povolání všeobecná sestra, s akreditačními materiály jmenovaného studijního programu a reflektuje teoretickou přípravu v jednotlivých semestrech studia.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Logbook ošetřovatelské praxe 2.5.2024 1.35 MB kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit
Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

Předměty/kurzy

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko