Úvod do matematického modelování s využitím Maple

Publikace přináší vhodné postupy a metody pro řešení vybraných biologických modelů. Je možné ji využívat ve studiu matematického modelování dvěma způsoby. Studentům, kteří mají větší matematické a informatické znalosti (například v oboru "Matematická biologie", případně dalších studijních oborů a programů MU) bude pomáhat v tom, jak používat a vytvářet modely v systému počítačové algebry Maple. K tomu jim budou sloužit všechny kapitoly publikace. U studentů s nižšími matematickými a informatickými vědomostmi (typicky studenti dalších biologických či zdravotnických oborů, případně dalších programů MU) nebude třeba studovat kapitolu popisující systém Maple. Bude jim stačit nastudovat demonstrativní praktické příklady v systému Maple k lepšímu pochopení metodiky matematického modelování.

Publikace "Úvod do matematického modelování s využitím Maple" vznikla v souvislosti s řešením projektu ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318 „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který si klade za cíl inovovat náplň a provázanost předmětů z kmenového souboru předmětů oboru "Matematická biologie", studijního programu "Biologie" Přírodovědecké fakulty MU, profilujících studijní obor a zajišťovaných pracovníky IBA MU.

Oproti koncepci až dosud používaného učebního textu: "Jiří Hřebíček, Michal Škrdla: Úvod do matematického modelování" zaměřeného spíše na obecné metody matematického modelování, je předkládaná monografie orientována více do oblasti praktického řešení biologických modelů pomocí systému počítačové algebry Maple, včetně řešení problematiky neurčitosti a citlivosti parametrů modelu.

Vytvořený text pomůže zkvalitnit výuku jednoho z kmenových předmětů oboru "Matematická biologie" pomocí vybraných speciálních příkladů řešení problémů matematického modelování, kde se využívá nových e-learningových vlastností Maple. To umožní používat tuto publikaci rovněž vysokoškolským učitelům ke zlepšení jejich pedagogické dovednosti pomocí efektivního využívání systému Maple při výuce řešení ilustrativních příkladů matematického modelování v biologii.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Úvod do matematického modelování s využitím Maple 11.6.2012 2.27 MB kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko