Environmentální informační systémy

Předkládaná monografie je orientována do oblasti monitoringu životního prostředí, detailního objasnění environmentálních dat a informací a aktuálního přehledu environmentálních informačních systémů, mapových portálů a databází v rezortu životního prostředí. Studentům, kteří mají větší znalosti v biologii a menší v oblasti informatiky, bude pomáhat jak v pochopení terminologie potřebné pro environmentální informační systémy, tak v tom, jak vyhledávat a používat zdroje informací o životním prostředí v České republice, Evropské unii i ve světě. K tomu jim budou sloužit všechny kapitoly publikace. U studentů s většími informatickými vědomostmi nebude třeba studovat druhou kapitolu seznamující studenty s používanou terminologií. Bude jim stačit nastudovat poslední tři kapitoly k lepšímu pochopení environmentálních informačních systémů a jejich používání ve studiu.

Publikace „Environmentální informační systémy“ vznikla v souvislosti s řešením projektu ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318 „Víceoborová inovace studia Matematické biologie“, který si klade za cíl inovovat náplň a provázanost předmětů z kmenového souboru předmětů oboru „Matematická biologie“, studijního programu „Biologie“ Přírodovědecké fakulty Masarykovy university (MU), profilujících studijní obor a zajišťovaných pracovníky Institutu biostatistiky a analýz (IBA) MU.

Vytvořený text pomůže zkvalitnit výuku jednoho z kmenových předmětů oboru „Matematická biologie“ pomocí aktualizovaných informací, neboť současný vývoj environmentálních informačních systémů, zdrojů environmentálních dat a informací a environmentálních informačních služeb využívajících mapových portálů postupuje obrovským tempem vpřed. To umožní používat tuto publikaci rovněž vysokoškolským učitelům ke zlepšení jejich pedagogické dovednosti v biologii a ekologii s využitím veřejně přístupných webových služeb a webových portálů s environmentálními informacemi, které jsou přehledně uvedeny v této publikaci.

Autoři chtějí poděkovat za cenné připomínky a spolupráci na vytvoření zejména šesté kapitoly této publikace Ing. Pavlu Polsterovi z Fakulty životního prostředi University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Mgr. Jiřímu Kalinovi z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Environmentální informační systémy 11.6.2012 8.37 MB kdokoli Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko